Przetargi.pl
Utrzymanie czystości powierzchni wewnętrznych i zewnętrznych w budynku Sądu Rejonowego w Wołominie przy ulicy Prądzyńskiego 3A

Sąd Rejonowy w Wołominie ogłasza przetarg

 • Adres: 05-200 Wołomin, Prądzyńskiego
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 787 29 38
 • Data zamieszczenia: 2024-06-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Sąd Rejonowy w Wołominie
  Prądzyńskiego
  05-200 Wołomin, woj. mazowieckie
  tel. 22 787 29 38
  REGON: 000324990
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Utrzymanie czystości powierzchni wewnętrznych i zewnętrznych w budynku Sądu Rejonowego w Wołominie przy ulicy Prądzyńskiego 3A
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Utrzymanie czystości powierzchni wewnętrznych i zewnętrznych w budynku Sądu Rejonowego w Wołominie przy ulicy Prądzyńskiego 3A
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90911000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach