Przetargi.pl
Usługi szkoleniowe i kursy dla nauczycieli i uczniów Zespołu Szkół Samorządowych w Witnicy spełniająca wymagania Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020, w ramach projektu, pt: „Modernizacja kształcenia zawodowego w gminie Witnica”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 w części współfinansowanej przez Europejski Fundusz Społeczny, oś priorytetowa 8. Nowoczesna edukacja, działanie 8.4. Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego, poddziałanie 8.4.1. Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego – projekty realizowane poza formułą ZIT z zastosowaniem klauzul społecznych

Gmina Witnica ogłasza przetarg

 • Adres: 66-460 Witnica, Krajowej Rady Narodowej
 • Województwo: lubuskie
 • Telefon/fax: tel. 957 216 446 , fax. 957 515 218
 • Data zamieszczenia: 2017-07-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Witnica
  Krajowej Rady Narodowej 6
  66-460 Witnica, woj. lubuskie
  tel. 957 216 446, fax. 957 515 218
  REGON: 21096688100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.wrota.lubuskie.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługi szkoleniowe i kursy dla nauczycieli i uczniów Zespołu Szkół Samorządowych w Witnicy spełniająca wymagania Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020, w ramach projektu, pt: „Modernizacja kształcenia zawodowego w gminie Witnica”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 w części współfinansowanej przez Europejski Fundusz Społeczny, oś priorytetowa 8. Nowoczesna edukacja, działanie 8.4. Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego, poddziałanie 8.4.1. Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego – projekty realizowane poza formułą ZIT z zastosowaniem klauzul społecznych
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia objęte jest świadczenie usług realizacji kursów i szkoleń oraz studiów podyplomowych, podzielonych na zamówienia udzielane w częściach. 2. Kursy i szkolenia oraz studia podyplomowe, podzielone zostały na następujące części zamówienia: - Podnoszenie i doskonalenie kompetencji zawodowych uczniów: Kurs operatora wózka widłowego - 10 osób x 50 h lekcyjnych; - Podnoszenie i doskonalenie kompetencji zawodowych uczniów: Kurs elektryka z uprawnieniami do 1 kV (E-eksploatacja + D-dozór) - 2 osoby x 70 h lekcyjnych; - Podnoszenie i doskonalenie kompetencji zawodowych uczniów: Kurs spawania metodą MAG - 10 osób x 115 h lekcyjnych; - Podnoszenie i doskonalenie kompetencji zawodowych uczniów: Kurs obsługi podnośnika koszowego - 2 osoby x 34 h lekcyjnych; - Podnoszenie i doskonalenie kompetencji zawodowych uczniów: Kurs obsługi kasy fiskalnej - 4 osoby x 16 h lekcyjnych; - Podnoszenie i doskonalenie kompetencji zawodowych uczniów: Kurs kelnera - 2 osoby x 80 h lekcyjnych; - Podnoszenie i doskonalenie kompetencji zawodowych uczniów: Kurs montera rusztowań - 2 osoby x 80 h lekcyjnych (14 dni); - Podnoszenie i doskonalenie kompetencji zawodowych uczniów: Kurs przygotowujący do egzaminu czeladniczego - 22 osoby x 8 h lekcyjnych; - Podnoszenie i doskonalenie kompetencji zawodowych uczniów: Kurs na prawo jazdy kategorii B - 7 osób x 60 h lekcyjnych (min. 45 dni); - Podnoszenie i doskonalenie kompetencji zawodowych nauczycieli: Szkolenie: MS-10969 Active Directory Services with Windows Server– 1 osoba; - Podnoszenie i doskonalenie kompetencji zawodowych nauczycieli: Szkolenie: MS-10970 Networking with Windows Server – 1 osoba; - Podnoszenie i doskonalenie kompetencji zawodowych nauczycieli: Studia podyplomowe: Logistyka i Spedycja dla nauczycieli – 1 osoba; - Podnoszenie i doskonalenie kompetencji zawodowych nauczycieli: Szkolenie: Organizacja gospodarki magazynowej w przedsiębiorstwie z elementami gospodarki materiałowej – 1 osoba ; - Podnoszenie i doskonalenie kompetencji zawodowych nauczycieli: Kurs: Zarządzanie łańcuchem dostaw – 1 osoba; - Podnoszenie i doskonalenie kompetencji zawodowych nauczycieli: Kurs: Obsługa programu TMS Nawigator – 1 gr. x 2 os.;
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80510000-2

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach