Przetargi.pl
Usługi elektryczne III/ 2020

EKO-REGION Sp. z o.o. Bełchatów ogłasza przetarg

 • Adres: 97-400 Bełchatów, ul. Bawełniana
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 044 6330815, 6330819 , fax. 446 330 819
 • Data zamieszczenia: 2021-01-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: EKO-REGION Sp. z o.o. Bełchatów
  ul. Bawełniana 18
  97-400 Bełchatów, woj. łódzkie
  tel. 044 6330815, 6330819, fax. 446 330 819
  REGON: 59076538100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.eko-region.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: sp. z o.o.

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługi elektryczne III/ 2020
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie przez Wykonawcę bieżącej konserwacji, pomiarów oraz napraw instalacji i urządzeń elektrycznych na terenie następujących obiektów: 1)Zakładu/ Instalacji w Julkowie 2)Zakładu/ Instalacji w Bełchatowie 3)Zakładu/ Instalacji w Koluszkach 4)Zakładu/ Przesypowni w Woli Kruszyńskiej 5)Siedziby Zarządu w Bełchatowie 6)Oddziału w Skierniewicach 7)Oddziału w Pabianicach 8)Oddziału w Łasku Zakres czynności do realizacji w ramach przedmiotu zamówienia wraz z częstotliwością ich wykonywania został opisany w umowie i w załączniku nr 1 do umowy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50711000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach