Przetargi.pl
Usługa transportu produktów leczniczych, wyrobów medycznych, pozostałego asortymentu z Apteki Szpitalnej oraz asortymentu z magazynów i innych transportów wynikających z działalności Zamawiającego pomiędzy lokalizacjami: I WARIANT: USK ul. Borowska 213 MAGAZYN APTECZNY— Szpital Tymczasowy ul. Rakietowa 33 II WARIANT: USK ul. Bujwida 44, Wrocław MAGAZYN APTECZNY— Szpital Tymczasowy Wrocław, ul. Rakietowa 33

Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego ogłasza przetarg

 • Adres: 50-556 Wrocław, Borowska
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 71 734 24 77 , fax. -
 • Data zamieszczenia: 2022-01-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego
  Borowska 213
  50-556 Wrocław, woj. dolnośląskie
  tel. 71 734 24 77, fax. -
  REGON: 28901200000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.usk.wroc.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: SP ZOZ

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługa transportu produktów leczniczych, wyrobów medycznych, pozostałego asortymentu z Apteki Szpitalnej oraz asortymentu z magazynów i innych transportów wynikających z działalności Zamawiającego pomiędzy lokalizacjami: I WARIANT: USK ul. Borowska 213 MAGAZYN APTECZNY— Szpital Tymczasowy ul. Rakietowa 33 II WARIANT: USK ul. Bujwida 44, Wrocław MAGAZYN APTECZNY— Szpital Tymczasowy Wrocław, ul. Rakietowa 33
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Usługa transportu produktów leczniczych, wyrobów medycznych, pozostałego asortymentu z Apteki Szpitalnej oraz asortymentu z magazynów i innych transportów wynikających z działalności Zamawiającego pomiędzy lokalizacjami: I WARIANT: USK ul. Borowska 213 MAGAZYN APTECZNY— Szpital Tymczasowy ul. Rakietowa 33 II WARIANT: USK ul. Bujwida 44, Wrocław MAGAZYN APTECZNY— Szpital Tymczasowy Wrocław, ul. Rakietowa 33
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60000000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach