Przetargi.pl
Testy, odczynniki, materiały zużywalne do diagnostyki w kierunku SARS-CoV-2

Szpital im. Świętej Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy ogłasza przetarg

 • Adres: 55-100 Trzebnica, Prusicka
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 713 120 920 , fax. 713 121 498
 • Data zamieszczenia: 2022-01-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szpital im. Świętej Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy
  Prusicka 53-55
  55-100 Trzebnica, woj. dolnośląskie
  tel. 713 120 920, fax. 713 121 498
  REGON: 000308761
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpital-trzebnica.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Testy, odczynniki, materiały zużywalne do diagnostyki w kierunku SARS-CoV-2
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zamówienie nr 1 odczynniki do PCR SARS COV-2 do aparatu GeneXpert – 4 op. Zamówienie nr 2 odczynniki do PCR do aparatu Vita PCR firmy Imogena Sp. z o.o. – 1 op. Zamówienie nr 3 odczynniki do PCR do aparatu Vita PCR firmy Imogena Sp. z o.o. – 2 op. Zamówienie nr 4 Viral DNA and RNA Extraction Kit for GeneRotex – 10 op. Zamówienie nr 5 Tianlong Viral DNA and RNA Extraction Kit 1 T016H,Single, 20 pojedynczych izolacji – 4 op. Zamówienie nr 6 ODCZYNNIK DO PCR DO IZOLATÓW Z Tianlong Viral DNA – 1 op. Zamówienie nr 7 nCoVRt500 GeneMap 2019-ncov-2 detection kit v3– 1 op. Zamówienie nr 8 Probówki 0,2 do PCR– 1 op. Zamówienie nr 9 Paski zamykajace do probówek 0,1 do PCR– 1 op. Zamówienie nr 10 Pipeta automatyczna do mikro objętości– 1 op. Zamówienie nr 11 Zestaw 4 pipet Discovery Comfort– 1 op.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 38000000-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach