Przetargi.pl
Usługa przewozu uczniów niepełnosprawnych mieszkających na terenie Gminy Oleśnica do Zespołu Placówek Specjalnych w Oleśnicy w okresie od 1 marca do 22 czerwca 2023 roku.

Centrum Usług Wspólnych Gminy Oleśnica ogłasza przetarg

 • Adres: 56-400 Oleśnica, Wileńska 32a
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2023-03-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Centrum Usług Wspólnych Gminy Oleśnica
  Wileńska 32a
  56-400 Oleśnica, woj. dolnośląskie
  REGON: 385128552
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługa przewozu uczniów niepełnosprawnych mieszkających na terenie Gminy Oleśnica do Zespołu Placówek Specjalnych w Oleśnicy w okresie od 1 marca do 22 czerwca 2023 roku.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Usługa przewozu uczniów niepełnosprawnych mieszkających na terenie Gminy Oleśnica do Zespołu Placówek Specjalnych w Oleśnicy w okresie od 1 marca do 23 czerwca 2023 roku. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Zaproszenie do negocjacji.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60000000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie: art. 305 pkt 1 ustawy w zw. z art. 214 ust. 1 pkt 5 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach