Przetargi.pl
Termomodernizacja budynków jednorodzinnych - Etap 7

Urząd Miasta i Gminy w Skawinie ogłasza przetarg

 • Adres: 32-050 Skawina, Rynek
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 122 764 680 , fax. 122 763 339
 • Data zamieszczenia: 2021-02-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Miasta i Gminy w Skawinie
  Rynek 1
  32-050 Skawina, woj. małopolskie
  tel. 122 764 680, fax. 122 763 339
  REGON: 52392700000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gminaskawina.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Termomodernizacja budynków jednorodzinnych - Etap 7
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie termomodernizacji 22 budynków mieszkalnych jednorodzinnych zlokalizowanych na terenie gminy Skawina: Borek Szlachecki, ul. Szlachecka 96, Borek Szlachecki, ul. Spacerowa 4, Facimiech 105, Jurczyce 64, Polanka Hallera 115, Pozowice 124, Pozowice 161, Rzozów 292, Skawina, ul. Hutników 7/2, Skawina, ul. Jagielnia 29, Skawina, ul. Tyniecka 25, Wielkie Drogi 320, Wola Radziszowska 3, Facimiech 147, Skawina, ul. Batalionów Chłopskich 17, Grabie 3, Jurczyce 82, Ochodza 92, Radziszów, ul. Podlesie 92, Skawina, ul. Wyspiańskiego 30A, Zelczyna 9, Kopanka, ul. Skawińska 207. Szczegółowy opis prac modernizacyjnych dla każdego budynku zawarty jest w SIWZ dostępnej na stronie https://bip.malopolska.pl/umigskawina
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45320000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach