Przetargi.pl
Ocieplenie stropu nad parterem budynku Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi – Sołectwo Nowa Wieś

Gmina Dobczyce ogłasza przetarg

 • Adres: 32-410 Dobczyce, ul. Rynek
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 123 721 700 , fax. 122 712 993
 • Data zamieszczenia: 2021-05-07
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Dobczyce
  ul. Rynek 26
  32-410 Dobczyce, woj. małopolskie
  tel. 123 721 700, fax. 122 712 993
  REGON: 35155542400000

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Ocieplenie stropu nad parterem budynku Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi – Sołectwo Nowa Wieś
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  rozbiórkę istniejącej izolacji z folii PE i płyt supremy oraz z warstwą dociskową z płyt wiórowo-meblowych wraz z ich utylizacją; - izolacja termiczna stropu Ackermana płytami styropianowymi EPS 80-038 wraz z izolacją przeciwwilgociową z folii PE oraz warstwą wylewki cementowej; - izolacja termiczna ścianki kolankowej na obniżeniu stropu korytarza przez przyklejenie płyt styropianowych EPS 70-038 wraz z warstwą zbrojącą z siatki z włókna szklanego zatopionej w masie klejowej.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45320000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach