Przetargi.pl
Świadczenie usługi utrzymania czystości terenu Sądu Rejonowego w Kędzierzynie-Koźlu

Sąd Rejonowy w Kędzierzynie-Koźlu ogłasza przetarg

 • Adres: 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Sądowa
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 0-77 472 52 88 , fax. 77 405 30 02
 • Data zamieszczenia: 2021-02-19
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Sąd Rejonowy w Kędzierzynie-Koźlu
  ul. Sądowa 6
  47-200 Kędzierzyn-Koźle, woj. opolskie
  tel. 0-77 472 52 88, fax. 77 405 30 02
  REGON: 32371400000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.kozle.sr.gov.pl/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Sąd

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczenie usługi utrzymania czystości terenu Sądu Rejonowego w Kędzierzynie-Koźlu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Świadczenie usługi utrzymania czystości terenu Sądu Rejonowego w Kędzierzynie-Koźlu oraz jego terenów zewnętrznych
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90910000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach