Przetargi.pl
Zakup opału wraz z dostawą do placówek na terenie gminy Otmuchów w 2021 roku.

Zespół Obsługi Szkolnictwa w Otmuchowie ogłasza przetarg

 • Adres: 48-385 Otmuchów, Żeromskiego
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 774315824 , fax. 774314014
 • Data zamieszczenia: 2021-02-19
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zespół Obsługi Szkolnictwa w Otmuchowie
  Żeromskiego 1
  48-385 Otmuchów, woj. opolskie
  tel. 774315824, fax. 774314014
  REGON: 53159588700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.otmuchow.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup opału wraz z dostawą do placówek na terenie gminy Otmuchów w 2021 roku.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Rodzaj i parametry opału : a. Węgiel orzech - grubość ziarna powyżej 40 mm - wartość opałowa min 29 000 KJ/kg - zawartość popiołu max do 6% - zawartość siarki max do 0,5 % b. Koks gruby opałowy bez zawartości amoniaku - grubość ziarna powyżej 40 mm - wartość opałowa min 29 000 KJ/kg - zawartość popiołu max do 7% - zawartość siarki max do 0,4 % c. Ekogroszek - maksymalny rozmiar ziaren do 25 mm - niewielka lub średnia zdolność koksowania jak typ 31 lub typ 32 o zawartości części lotnych - powyżej 30%. 2. Ilość opału dla poszczególnych placówek a. Węgiel orzech ogółem 183 ton: 30 ton - Zespół: Gimnazjum, Szkoła Podstawowa i Publiczne Przedszkole Jarnołtowie, 30 ton - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kałkowie, 30 ton - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Mesznie, 25 ton - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Maciejowicach, , 5 ton - Publiczne Przedszkole w Jasienicy Górnej 8 ton – Ośrodek Pomocy Społecznej w Otmuchowie 35 ton - Gospodarstwo Komunalne w Otmuchowie 20 ton – MGDK Otmuchów Filia w Kałkowie b. Koks gruby ogółem 30 ton : 30 t - Zespół: Gimnazjum, Szkoła Podstawowa i Publiczne Przedszkole w Jarnołtowie c. Ekogroszek 40 ton : 35 t - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kałkowie 5 t – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wójcicach 3. Opał należy dostarczać sukcesywnie do poszczególnych placówek transportem o ładowności max do 5 ton jednorazowo wg zgłoszenia zamawiającego w terminie nie później niż w ciągu jednego dnia od dnia zgłoszenia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09200000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach