Przetargi.pl
Zakup węgla typu ekogroszek wraz z dowozem do kotłowni Zespołu Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących w Oleśnie na sezon grzewczy 2021/2022

Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących ogłasza przetarg

 • Adres: 46-300 Olesno, ul. Powstańców Śl.
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 0-34 3582068, 3584192 , fax. 0-34 3582068
 • Data zamieszczenia: 2021-12-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących
  ul. Powstańców Śl. 4
  46-300 Olesno, woj. opolskie
  tel. 0-34 3582068, 3584192, fax. 0-34 3582068
  REGON: 53165179800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zseioolesno.edupage.org

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup węgla typu ekogroszek wraz z dowozem do kotłowni Zespołu Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących w Oleśnie na sezon grzewczy 2021/2022
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiot zamówienia: sukcesywna dostawa węgla typu ekogroszek wraz z dowozem do kotłowni w Zespole Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących w Oleśnie ul. Powstańców Śl. 4 w ilości ok 90 T o parametrach: - wartość kaloryczna od 26 000KJ/kg -zawartość popiołu do 6% - zawartość siarki do 0,6% - wilgotność poniżej 10% - spiekalność RI<20 - granulacja 5-25 mm W/W parametry dot. ekogroszku należy potwierdzić aktualnym atestem . 2.Dostawca zobowiązuje się do dostarczania w/w towaru zgodnie z wyżej wymienionymi parametrami. Zamawiający może zażądać atestu również w trakcie trwania umowy na dostawę opału. W przypadku wątpliwości dotyczącej zaniżenia jakości opałowej dostarczanego towaru Zamawiający pobierze, w obecności przedstawiciela Dostawcy, próbki wg procedur określonych w Polskich Normach. Badania wykonane zostaną w wyspecjalizowanych do tego typu badań laboratoriach. 3. Wielkość zamówienia w okresie trwania umowy może ulec zmianie. Zmniejszenie wielkości dostaw nie będzie upoważniało Dostawcy do żądania zrealizowania całości zamówienia lub rekompensaty pieniężnej za niezrealizowaną wielkość zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09200000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach