Przetargi.pl
ŚWIADCZENIE USŁUG SPRZĄTANIA W BUDYNKACH PROKURATUR REJONOWYCH W KIELCACH, KOŃSKICH I SANDOMIERZU

Prokuratura Okręgowa w Kielcach ogłasza przetarg

 • Adres: 25-352 Kielce, ul. Mickiewicza
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. 41 3649941, 3649974 , fax. 413 649 994
 • Data zamieszczenia: 2021-02-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Prokuratura Okręgowa w Kielcach
  ul. Mickiewicza 7
  25-352 Kielce, woj. świętokrzyskie
  tel. 41 3649941, 3649974, fax. 413 649 994
  REGON: 31300000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.prokuratura.kielce.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  ŚWIADCZENIE USŁUG SPRZĄTANIA W BUDYNKACH PROKURATUR REJONOWYCH W KIELCACH, KOŃSKICH I SANDOMIERZU
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem niniejszego zamówienia jest kompleksowe sprzątanie pomieszczeń biurowych, eksploatacyjnych, gościnnych, dróg komunikacyjnych w budynku: 1) Prokuratur Rejonowych w Kielcach ul. Sandomierska 106 o łącznej powierzchni 3.257,30 m2, garaży o powierzchni 220 m2 oraz terenu przyległego do posesji (budynku) o łącznej powierzchni 1.000 m2 wraz z zapewnieniem pielęgnacji trawnika zlokalizowanego od strony ulicy pomiędzy budynkiem a chodnikiem o powierzchni 200 m2 2) Prokuratury Rejonowej w Sandomierzu ul. Koseły 22 o łącznej powierzchni 466 m2 (plus 156 m2 piwnice) oraz terenu przyległego do posesji (budynku) o łącznej powierzchni 120 m2 wraz z zapewnieniem pielęgnacji trawnika zlokalizowanego pomiędzy budynkiem a jezdnią o powierzchni 180 m2. 3) Prokuratury Rejonowej w Końskich ul. Krakowska 34 o łącznej powierzchni 450,00 m2 oraz terenu przyległego do posesji (budynku) o łącznej powierzchni 1260 m2
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90919200-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach