Przetargi.pl
Dostawa odczynników laboratoryjnych wraz z dzierżawą analizatorów dla Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Starachowicach

Powiatowy Zakład Opieki Zdrowotnej ogłasza przetarg

 • Adres: 27-200 Starachowice, ul. Radomska
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. 41 273 91 82 , fax. 41 273 92 29
 • Data zamieszczenia: 2021-02-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiatowy Zakład Opieki Zdrowotnej
  ul. Radomska 70
  27-200 Starachowice, woj. świętokrzyskie
  tel. 41 273 91 82, fax. 41 273 92 29
  REGON: 29114175200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://zoz.starachowice.sisco.info/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa odczynników laboratoryjnych wraz z dzierżawą analizatorów dla Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Starachowicach
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest Zadanie nr 1: Dostawa odczynników do badań morfologicznych na oznaczenie 40 000 morfologii CBC oraz 8000 morfologii CBC+5 DIFF wraz z dzierżawą dwóch analizatorów Zadanie nr 2: Dostawa odczynników laboratoryjnych wraz z dzierżawą analizatora immunologicznego Zadanie nr 3: Dostawa testów do identyfikacji i lekowrażliwości drobnoustrojów wraz z dzierżawą analizatora Dostawa odczynników umożliwiających wykonanie przedstawionych w załączniku nr 6 do SIWZ ilości badań w okresie: Zadanie 1 - 12 miesięcy Zadanie 2 - 12 miesięcy Zadanie 3 - 36 miesięcy
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33696500-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach