Przetargi.pl
Świadczenie przez Wykonawcę usług polegających na utrzymaniu czystości i porządku pomieszczeń w Sanatorium Uzdrowiskowym Przy Tężni im. dr Józefa Krzymińskiego w Inowrocławiu s.p.z.o.z.

Sanatorium Uzdrowiskowe "Przy Tężni" im. dr Józefa Krzymińskiego w Inowrocławiu s.p.z.o.z ogłasza przetarg

 • Adres: 88-100 Inowrocław, ul. Przy Stawku 12
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 52 358 13 00 , fax. 52 358 13 03
 • Data zamieszczenia: 2016-06-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Sanatorium Uzdrowiskowe "Przy Tężni" im. dr Józefa Krzymińskiego w Inowrocławiu s.p.z.o.z
  ul. Przy Stawku 12 12
  88-100 Inowrocław, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 52 358 13 00, fax. 52 358 13 03
  REGON: 01062511700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.przytezni.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczenie przez Wykonawcę usług polegających na utrzymaniu czystości i porządku pomieszczeń w Sanatorium Uzdrowiskowym Przy Tężni im. dr Józefa Krzymińskiego w Inowrocławiu s.p.z.o.z.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pod nazwą: Świadczenie przez Wykonawcę usług polegających na utrzymaniu czystości i porządku pomieszczeń w Sanatorium Uzdrowiskowym Przy Tężni im. dr Józefa Krzymińskiego w Inowrocławiu s.p.z.o.z. 2.Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia obejmuje między innymi: a) utrzymanie czystości i porządku przez 7 dni w tygodniu, b) częstotliwość sprzątania 2x dziennie (rano i wieczorem) i interwencyjnie w razie potrzeby, c) sprzątanie środkami i sprzętem (maszyną bezprzewodową) Wykonawcy d) sprzątanie 59 pokoi co 21 dni w dniu rozjazdu stawka jednorazowa, e) okresowe sprzątanie w Dziale Żywienia, f) jednakowa i estetyczna odzież oraz obuwie ochronne, a także identyfikatory dla personelu sprzątającego. Zakres przedmiotu zamówienia: DZIAŁ PIELĘGNACYJNO-WSPÓŁPRACUJĄCY 1. Sprzątanie oraz utrzymywanie w czystości i porządku ciągów komunikacyjnych w Segmentach A, B i C oraz w holu głównym z wiatrołapem przez siedem dni w tygodniu, 2 x dziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 6.00 do 20.00 oraz w soboty i niedziele w godzinach od 7.00 do 20.00, a także interwencyjnie w razie potrzeby. 2. Pierwsze sprzątanie o godz. 6.00 w dni powszednie i o godz.7.00 w soboty, niedziele i święta. 3. Mycie maszynowe (maszyną bezprzewodową) i mycie ręczne, froterowanie powierzchni podłogowych ciągów komunikacyjnych w w/w Segmentach oraz w holu głównym z wiatrołapem 2 x dziennie i w zależności od potrzeb z użyciem odpowiednich środków chemicznych do wykładzin z tworzyw sztucznych i tarketu (płyny i emulsje samopołyskowe) o właściwościach antypoślizgowych. 4. Utrzymanie w ciągłej czystości: kaloryferów, parapetów, półek, przeszkleń, drzwi, otworów drzwiowych, szyb, luster, obrazów i gablot. 5. Utrzymanie w ciągłej czystości: koszy na śmieci, codzienne ich opróżnianie i wymiana worków. 6. Utrzymanie w ciągłej czystości: płytek tarketowych, wykładziny norament (pastylki) wykładziny norament (gładki), terakoty, płytek podłogowych granitowych oraz wycieraczek i wykładzin podłogowych. 7. Utrzymanie w ciągłej czystości: balustrad, poręczy schodów oraz podnośników dla osób niepełnosprawnych w Segmencie: A i C oraz holu. 8. Utrzymanie w ciągłej czystości mebli tapicerowanych i stolarki meblowej, znajdujących się w ciągach komunikacyjnych. 9. Utrzymanie w ciąglej czystości zieleni naturalnej i sztucznej. 10. Utrzymanie w ciągłej czystości okien w holach i korytarzach. 11. Utrzymanie w ciągłej czystości lamp oświetleniowych wewnętrznych. Ponadto: 1. Sprzątanie 59 pokoi co 21 dni wraz z przynależnymi łazienkami począwszy od dnia 13.07.2016r. ZAKŁAD PRZYRODOLECZNICZY 1. Utrzymanie czystości i porządku przez 6 dni w tygodniu, dodatkowo basen w niedzielę (7 dni w tygodniu). 2. Sprzątanie1x dziennie (od godz.14.30) i interwencyjnie w razie potrzeby. Wyjątek stanowią: basen i szatnie - sprzątanie co 2 godz. od godz.7.00 do 20.00 oraz toalety - sprzątanie 3 razy dziennie. Przygotowanie płynu do dezynfekcji stóp w brodzikach basenowych (w szatni damskiej i męskiej). 3. Sprzątanie środkami i sprzętem (maszyną bezprzewodową) Wykonawcy. Okresowa dezynfekcja: klamek, słuchawek telefonicznych oraz całej powierzchni basenu z dezynfekcją i odgrzybianiem - w okresie rozjazdów. Środki do dezynfekcji po stronie Zamawiającego. 4. Okresowe szorowanie fug, mycie i polerowanie posadzek (gres) i interwencyjnie w razie potrzeby. 5. Mycie okien co kwartał i interwencyjnie w razie potrzeby. Ponadto: 1. Utrzymanie w ciągłej czystości: kaloryferów, parapetów, półek, przeszkleń, drzwi, otworów drzwiowych, szyb, luster, obrazów i gablot. 2. Utrzymanie w ciągłej czystości: koszy na śmieci, codzienne ich opróżnianie i wymiana worków. 3. Utrzymanie w ciągłej czystości wykładzin z tworzyw sztucznych, terakoty, wycieraczek i wykładzin podłogowych. 4. Utrzymanie w ciągłej czystości: balustrad, poręczy oraz podnośników dla osób niepełnosprawnych. 5. Utrzymanie w ciągłej czystości mebli tapicerowanych i stolarki meblowej, znajdujących się w ciągach komunikacyjnych. 6. Utrzymanie w ciągłej czystości zieleni naturalnej i sztucznej. 7. Utrzymanie w ciągłej czystości okien w holach i korytarzach. 8. Utrzymanie w ciągłej czystości lamp oświetleniowych wewnętrznych. 9. Utrzymanie w ciągłej czystości kratek wentylacyjnych. 10. Utrzymanie w ciągłej czystości kabiny kriokomory. DZIAŁ ŻYWIENIA 1. Szorowanie fug, mycie i polerowanie posadzek(kuchnia, ciągi komunikacyjne, pomieszczenia socjalne, klatka schodowa) 2. Szorowanie fug, mycie i polerowanie posadzek w sali jadalnej, sali Solinka, Pijalnia wód ,Ogród zimowy 3. Mycie okien w kuchni, magazynach ,stołówce , sali Solinka mycie dwustronne szyb ,mycie ram ,okuć okiennych ,parapetów) 4. Mycie okien i luster w Pijalni wód i ogrodzie zimowym,(mycie dwustronne szyb ,mycie ram ,okuć okiennych ,parapetów),Ogród zimowy -ściany ze szkła, szklany dach 5. Utrzymanie w czystości lamp i konstrukcji metalowej w Pijalni Wód i korytarzu przed Pijalnią wód co trzy miesiące 47 szt. lamp oraz konstrukcja metalowa na której są zawieszone 6. Mycie siatek okiennych ( przy każdym myciu okien) co dwa miesiące.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 909100009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin płatności faktury
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.przytezni.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach