Przetargi.pl
Sukcesywne dostawy mięsa oraz wędlin na potrzeby Zakładu Karnego w Barczewie

Zakład Karny w Barczewie ogłasza przetarg

 • Adres: 11-010 Barczewo, ul. Klasztorna
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 89 514-84-41 w. 226 , fax. 89 532-87-01
 • Data zamieszczenia: 2021-01-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Karny w Barczewie
  ul. Klasztorna 7
  11-010 Barczewo, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 89 514-84-41 w. 226, fax. 89 532-87-01
  REGON: 32015300000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://platformazakupowa.pl/pn/oisw_olsztyn

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Sukcesywne dostawy mięsa oraz wędlin na potrzeby Zakładu Karnego w Barczewie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy mięsa oraz wędlin na potrzeby Zakładu Karnego w Barczewie, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia według załącznika nr 5 do SIWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15100000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach