Przetargi.pl
Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby Starostwa Powiatowego w Gołdapi

Starostwo Powiatowe w Gołdapi ogłasza przetarg

 • Adres: 19-500 Gołdap, ul. Krótka
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 876 154 444 , fax. 876 154 445
 • Data zamieszczenia: 2021-01-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Starostwo Powiatowe w Gołdapi
  ul. Krótka 1
  19-500 Gołdap, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 876 154 444, fax. 876 154 445
  REGON: 51143397600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://powiatgoldap.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby Starostwa Powiatowego w Gołdapi
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa 10 komputerów przenośnych typu laptop na potrzeby Starostwa Powiatowego w Gołdapi.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30213100-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach