Przetargi.pl
Dostawa artykułów spożywczych do Przedszkola Miejskiego Nr 19 w Olsztynie

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 19 W OLSZTYNIE ogłasza przetarg

 • Adres: 10-295 Olsztyn, ul. Aleksandra Puszkina 16
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 895265971
 • Data zamieszczenia: 2024-01-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 19 W OLSZTYNIE
  ul. Aleksandra Puszkina 16
  10-295 Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 895265971
  REGON: 000675962
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa artykułów spożywczych do Przedszkola Miejskiego Nr 19 w Olsztynie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Mięso i wędlinyMrożonki i rybyNabiał i produkty mleczarskieWarzywa i owocePieczywo, wyroby piekarskie i ciastkarskieRóżne artykuły spożywczeJaja
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15100000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach