Przetargi.pl
Dostawa artykułów żywnościowych do stołówki w Szkole Podstawowej nr 3 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Olsztynie w 2024 roku

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. KAWALERÓW ORDERU UŚMIECHU W OLSZTYNIE ogłasza przetarg

 • Adres: 10-445 Olsztyn, ul. Kołobrzeska 13M
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2024-01-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. KAWALERÓW ORDERU UŚMIECHU W OLSZTYNIE
  ul. Kołobrzeska 13M
  10-445 Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie
  REGON: 000716282
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inna państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa artykułów żywnościowych do stołówki w Szkole Podstawowej nr 3 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Olsztynie w 2024 roku
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Mięso i wyroby mięsneMrożonki (ryby i przetwory rybne mrożone, warzywa i owoce mrożone)Nabiał i jego przetworyWarzywa, owoce i podobne produkty oraz jajaGotowe produkty świeżePrzetwory, przyprawy, artykuły spożywcze różnePieczywo, świeże wyroby piekarskie
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15100000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach