Przetargi.pl
Przygotowanie i dostawa posiłków do Przedszkola Miejskiego Nr 1 w Józefowie

Miejskie Przedszkole Nr 1 ogłasza przetarg

 • Adres: 05-410 Józefów, ul. Kossaka 14
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 789 38 01 , fax. 22 789 38 01
 • Data zamieszczenia: 2016-06-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejskie Przedszkole Nr 1
  ul. Kossaka 14 14
  05-410 Józefów, woj. mazowieckie
  tel. 22 789 38 01, fax. 22 789 38 01
  REGON: 01300612000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.przedszkolenr1.michalin.szkolnastrona.pl/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: jednostka oświaty

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przygotowanie i dostawa posiłków do Przedszkola Miejskiego Nr 1 w Józefowie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i dostawa śniadań , obiadów, kompotów, podwieczorków do: a) Miejskiego Przedszkola Nr. 1 w Józefowie ul. Kossaka 14, Średnio dziennie przewiduje się dostawę około 95 śniadań, obiadów, podwieczorków. Przewiduje się, że w okresie realizacji umowy zostanie zakupionych około 19 950 śniadań, obiadów, podwieczorków. b) Zamawiający zastrzega możliwość zmniejszenia lub zwiększenia ilości dostarczanych posiłków , jednak nie więcej niż o 30% w skali całego okresu realizacji umowy. 2. Zakres zamówienia : Śniadanie Zupa mleczna, 2 kanapki, warzywo sezonowe, herbata lub kiełbaski wysokiej jakości 2 kanapki, warzywo sezonowe, kakao / kawa zbożowa lub Twarożek, 2 kanapki, warzywo sezonowe, herbata / kakao/ kawa zbożowa Gramatura/os Zupa mleczna - 250 ml mleka o zawartości tłuszczu nie mniej niż 2% + płatki kukurydziane lub płatki owsiane, lub kasza manna 2 Kanapki - pieczywo nie mniej niż 60 g, masło (o zawartości tłuszczu nie mnie j niż 70 %) nie mniej niż 10 g, wędlina nie mniej niż 30 g, serek nie mnie niż 30 g. Warzywo - nie mniej niż 70 g Twarożek nie mniej niż 70 g herbata 200 ml w ms wrzesień - czerwiec, lekko słodzona z cytryną woda butelkowana - 200 ml w ms kwiecień, maj, czerwiec, kiełbaski wysokiej jakości - każda o wadze 50 g, zawartość mięsa min 70 % kakao / kawa zbożowa -200 ml Obiad zupa: gramatura nie mniej niż 250 ml, drugie danie: gramatura nie mniej niż 300 gram: 100g ziemniaków, ryżu, kaszy, lub makaronu + 100g mięsa lub ryby + 100g surówki lub jarzyn gotowanych. Drugie dania typu łazanki, pierogi, gołąbki w ilości 250g + 50 gram surówki kompot 200 ml w ms wrzesień - czerwiec, woda butelkowana 200 ml w ms kwiecień, maj, czerwiec. Obiad ma być posiłkiem mięsnym/rybnym z urozmaiconymi surówkami lub gotowanymi jarzynami. Codziennie musi wystąpić surówka lub warzywa gotowane, danie mięsne lub rybne. Do mięsa zamiennie mogą być podawane ziemniaki, kasze, ryż lub makaron. Posiłek mogą też stanowić pierogi, naleśniki, kopytka, makaron z sosem i krokiety. . Kaloryczność obiadu w przeliczeniu na jedno dziecko winna wynosić ok.540 kcal. Podwieczorek Kanapka + sałatka owocowa lub warzywna 70 g, kompot 200 ml lub Deser mleczny 100 g + kanapka, kompot 200ml lub Kanapka - pieczywo nie mniej niż 30 g, masło nie mniej niż 5 g, wędlina nie mniej niż 15 g.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 555240009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 10 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 4 000 zł (słownie złotych: cztery tysiące).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Doświadczenie i referencje
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://jozefow.bip.eur.pl/public/
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach