Przetargi.pl
Przetarg nieograniczony na dostawę warzyw, ziemniaków, jabłek oraz kiszone

Zakład Karny w Sztumie ogłasza przetarg

 • Adres: 82-400 Sztum, ul. Nowowiejskiego
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 552 672 800 , fax. 0-55 2672820
 • Data zamieszczenia: 2021-11-05
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Karny w Sztumie
  ul. Nowowiejskiego 14
  82-400 Sztum, woj. pomorskie
  tel. 552 672 800, fax. 0-55 2672820
  REGON: 31972400000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: ZK_SZTUM@SW.GOV.PL

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przetarg nieograniczony na dostawę warzyw, ziemniaków, jabłek oraz kiszone
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa warzyw, ziemniaków, jabłek oraz kiszonek: Część I Warzywa buraki ćwikłowe w ilości 5 500kg cebula w ilości 10 000 kg kapusta biała w ilości 7 500 kg kapusta czerwona w ilości 1 500 kg marchew w ilości 15 000 kg pietruszka korzeń w ilości 5 000 kg por w ilości 2 500 kg seler korzeń w ilości 10 000 kg Część II Ziemniaki ziemniaki jadalne w ilości 55 000 kg Część III Jabłka jabłka spożywcze w ilości 7 500 kg Część IV Kiszonki kapusta kiszona w ilości 2 500 kg ogórek kiszony w ilości 1 000 kg
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 03221110-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach