Przetargi.pl
Przeprowadzenie badań dla pracowników Wydziału Nauk Medycznych w Zabrzu i Wydziału Nauk o Zdrowiu w Bytomiu oraz pozostałych pracowników jednostek organizacyjnych SUM w Katowicach

ŚLĄSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY W KATOWICACH ogłasza przetarg

 • Adres: 40-055 Katowice, ul. Księcia Józefa Poniatowskiego 15
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2022-08-05
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: ŚLĄSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY W KATOWICACH
  ul. Księcia Józefa Poniatowskiego 15
  40-055 Katowice, woj. śląskie
  REGON: 000289035
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.sum.edu.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przeprowadzenie badań dla pracowników Wydziału Nauk Medycznych w Zabrzu i Wydziału Nauk o Zdrowiu w Bytomiu oraz pozostałych pracowników jednostek organizacyjnych SUM w Katowicach
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przeprowadzenie badań dla pracowników Wydziału Nauk Medycznych w Zabrzu i Wydziału Nauk o Zdrowiu w Bytomiu oraz pozostałych pracowników jednostek organizacyjnych SUM w Katowicach zlokalizowanych w Zabrzu i Bytomiu
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 85000000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach