Przetargi.pl
Przebudowa wolier w ciągu ssaków drapieżnych znajdujących się na terenie Nowego ZOO w Poznaniu - etap II

Ogród Zoologiczny w Poznaniu ogłasza przetarg

 • Adres: 61063 Poznań, ul. Browarna
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 618 768 209 , fax. 618 773 533
 • Data zamieszczenia: 2017-02-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Ogród Zoologiczny w Poznaniu
  ul. Browarna 25
  61063 Poznań, woj. wielkopolskie
  tel. 618 768 209, fax. 618 773 533
  REGON: 63210005700000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: inny:

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa wolier w ciągu ssaków drapieżnych znajdujących się na terenie Nowego ZOO w Poznaniu - etap II
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakres prac: I. Przebudowa woliery dla surykatek, w zakres przebudowy wchodzi: 1. Budynek kotnika 1.1. Wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami szer dna do 1,5m i głęb do 1,5m na odkład w gruncie kat. 1-2 1.2. Podkład na gruncie z betonu C8/10 1.3. Ławy fundamentowe żelbetowe prostokątne szer do 0,6m z betonu C20/25 wraz z wykonaniem niezbędnych deskowań, dystansów zbrojenia i czasem pracy ewentualnych deskowań 1.4. Zbrojenie elementów żelbetowych 1.5. Ręczne zasypywanie wykopów ze skarpami z przerzutem do 3 m gruntu kat. 1-3 1.6. Izolacja pozioma z 2-warstw papy asfaltowej izolacyjnej na sucho – pod ściany murowane 1.7. Ściany grub. 25 cm z bloczków betonowych na zaprawie cementowej – ściany fundamentowe 1.8. Tynki zwykłe kategorii I wykonywane ręcznie – pod izolację pionową 1.9. Izolacja pionowa na zimno jedna warstwa z roztworu asfaltowego 2xDysperbit – analogia, Krotność=2 1.10. Ocieplenie ścian polistyrenem XPS gr. 5 cm. 1.11. Izolacja pozioma z 2-warstw papy asfaltowej izolacyjnej na sucho – pod ściany murowane 1.12. Ściany z bloków gr 18 cm w budynkach 1-kondygnacyjnych wys. 4,5 m na zaprawie cementowo-wapiennej 1.13. Otwory (bez nadproży) w ścianach grub 1 c na okna 1.14. Otwory (bez nadrproży) w ścianach grub 1 c na drzwi 1.15. Ułożenie nadproży prefabrykowanych L19 1.16. Wieniec żelbetowy 2-stronnie deskowanych w ścianach murowaych grub 1.17. Analogia. Łaty drewniane mocowane do ściany, imprgnowane środkiem typu Drewnosol-4 1.18. Izolacja pionowa z płyt z wełny mineralnej typu Superrock gr.10 cm 1.19. Przymocowanie wełny mineralnej dyblami do ścian 1.20. Analogia. Izolacja pionowa z folii wiatroszczelnej przymocowanej do konstrukcji drewnianej 1.21. Poszycie ścian z desek boazeryjnych grub 22 mm, zaimpregnowanych Drewnosolem 1.22. Ocieplenie ścian - przyklejenie siatki na styropianie cokołowym 1.23. Wyprawa elewacyjna - nałożenie masy podkładowej tynkarskiej pod tynk mozaikowy 1.24. Analogia. Wyprawa elewacyjna - tynk mozaikowy żywiczny 1.25. Murłaty i płatwie o przekroju do 180 cm2 zaipmregnowane środkiem typu Drewnosol-4 1.26. Krokwie zwykłe dł ponad 4,5 m i przekroju do 180 cm2 z drewna zaimpregnowanego środkiem typu Drewnosol-4 1.27. Deskowanie połaci dachowych z tarcicy gr.25 mm zaimpregnowanej środkiem typu Drewnosol-4 1.28. Analogia. Deski czołowe dachu z drewna heblowanego 1.29. Pokrycia dachu 1x papą termozgrzewalną podkładową 1.30. Pokrycia dachu 1x papą termozgrzewalną nawierzchniową 1.31. Różne obróbki z blachy ocynkowanej 0,55 mm szer do 25 cm 1.32. Rynny dachowe z PCV półokrągłe łączone na uszczelki fi 100, kolor brązowy 1.33. Rury spustowe z PCV okrągłe fi 75 mm, kolor brązowy 1.34. Izolacja pozioma z płyt z wełny mineralnej gr.15 cm typu Superrock 1.35. Izolacja z folii paroszczelnej przymocowanej do konstrukcji drewnianej 1.36. Analogia. Poszycie stropu z płyt OSB-3 grub 18 mm 1.37. Osadzenie świetlika: kopułka akrylowa podwójna z podstawą dachową, wym.100x100 cm 1.38. Kominek wentylacyjny z rury PCW fi 160 1.39. Analogia. Impregnacja 2-krotnie elementów drewnianych przez smarowanie preparatami typu Drewnochron 1.40. Tynk wewnetrzny cem-wap na ścianach kategorii III wykonany ręcznie 1.41. Malowanie 2-krotnie mlekiem wapiennym tynków 1.42. Analogia. Drzwi stalowe jednoskrzydłowe pełne,zewnętrzne, ocieplone, ocynkowane malowane fabrycznie 1.43. Analogia. Przegroda z drzwiami z siatki stalowej o oczkach 30x30 mm na słupkach stalowych z rury kwadratowej 80x80x4 mm. Między boksami 1.44. Wyjścia dla zwierząt, wym.zewn 52x66 cm: ramki stalowe 60x60x4 mm z umieszczonym wewnątrz wahadłem z plexi a od strony wewnętrznej boksu szyber z metalowej płyty wypełnionej wełną, osadzony w prowadnicach, opuszczany linką stalową prowadzoną w kółkach 1.45. Okno PCV okrągłe szklone szybą hartowaną zespoloną, nieotwierane 1.46. Podkład na gruncie z piasku 1.47. Izolacja pozioma z płyt z wełny mineralnej twardej gr.10 cm na sucho 1.48. Analogia. Izolacja pozioma z 1-warstwy foli PE 1.49. Izolacja pozioma z płyt polistyrenu XPS gr.5 cm na sucho 1.50. Posadzka cementowa grub 2,5 cm na ostro 1.51. Posadzka cementowa - dodatek za pogrubienie o 1 cm - pogubienie o 2,5 cm do 5 cm. Krotność=2,5 1.52. Posadzka wewnątrz budynku ze zrębków drzewnych (materiał inwestora) - rozsypanie warstwy gr.ca 10 cm 2. Wybieg surykatek: 2.1. Wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami szer dna do 1,5 m i głęb do 1,5 m na odkład w gruncie kat 1-2 2.2. Podkład na gruncie z betonu C8/10 2.3. Stopy fundamentowe żelbetowe prostokątne z betonu C20/25 W4 wraz z wykonaniem niezbędnych deskowań, dystansów zbrojenia i czasem pracy ewentualnych deskowań 2.4. Ściany żelbetowe grub 10 cm z betonu C20/25 W4 wraz z wykonaniem niezbędnych deskowań, dystansów zbrojenia i czasem pracy ewentualnych deskowań 2.5. Ściany fundamentowe z betonu C20/25 W4 - dodatek za każdy następny 1 cm grub - pogrubienie o 15 cm do 25 cm. Krotność=15 2.6. Zbrojenie elementów żelbetowych 2.7. Ręczne zasypywanie wykopów ze skarpami z przerzutem do 3 m gruntu kat 1-3 wraz z rozplantowaniem nadmiaru druntu 2.8. Słupy żelbetowe z betonu C20/25 W4 wraz z wykonaniem niezbędnych deskowań, dystansów zbrojenia i czasem pracy ewentualnych deskowań 2.9. Zbrojenie elementów żelbetowych 2.10. Analogia. Ściany muru ogrodzenia z kamienia polnego na zaprawie cementowej 2.11. Ściany z kamienia - dodatek za spoinowanie 2.12. Ogrodzenie ze szkła klejonego hartowanego bezpiecznego gr.8+folia+8 mm typu Pilkington, mocowanego na słupkach stalowych z profili 80x80x4 i belkach poziomych z profili 60x60x6, całość malowana farbą antykorozyjną wybranego systemu farb malarskich - wg projektu 2.13. Analogia. Wrota 2-skrzydłowe o wym.1,30x3,20 m o konstrukcji stalowej z rury kwadratowej 60x60x5 z wypełnieniem z siatki plecionej 2.14. Model TERMITIERA wykonany na ruszcie z prętów i siatki rabitza z narzutem z zaprawy betonowej barwionej, wysokość H=1,50 m - 1 szt, h=2,0 m - 1 szt 3. Zadaszenie przy wybiegu surykatki 3.1. Słupy o przekroju do 180 cm2 z drewna zaimpregnowanego środkiem typu Drewnosol-4 3.2. Płatwie drewnaine zaipmregnowane środkiem typu Drewnosol-4 3.3. Krokwie zwykłe dł ponad 4,5 m i przekroju do 180 cm2 z drewna zaimpregnowanego środkiem typu Drewnosol-4 3.4. Przygotowanie i montaż na krokwiach prętów fi 8 stalowych ocynkowanych 3.5. Pokrycie zadaszenia matami z trzciny wraz z zamocowaniem do rusztu z prętów fi 8 4. Roboty elektryczne 4.1. Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe), żarowych 4.2. Rury winidurowe układane n.t., podłoże betonowe, Fi 20 mm 4.3. Przewody kabelkowe wciągane do rur i w kanały zamknięte, rury, przekrój do 7,5 mm2 4.4. Łącznik nt-wt w puszce szczękowej 4.5. Tablice rozdzielcze i obudowy, tablica do 10 kg 4.6. Tablice rozdzielcze i obudowy, Montaż elektrycznego pastucha na wspornikach 4.7. Tablice rozdzielcze i obudowy, Montaż grzejnika 4.8. Gniazda instalacyjne wtyczkowe, nt, 2-biegunowe 16A 2,5 mm2 bryzgoszczelne 4.9. Przewody kabelkowe wciągane do rur i w kanały zamknięte, rury, przekrój do 7,5 mm2 4.10. Kopanie rowów dla kabli, ręcznie, grunt kategorii III 4.11. Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, szerokość do 0,4 m 4.12. Układanie kabli w rowach kablowych - ręcznie, kabel 0,5 kg/m, przykrycie folią-YKY 5x6,0 4.13. Układanie kabli w rowach kablowych - ręcznie, kabel 0,5 kg/m, przykrycie folią-YKY 5x10,0 4.14. Zasypanie rowów dla kabli, ręcznie, grunt kategorii III 4.15. Podłączenie przewodów pod zaciski lub bolce, przewód pojedynczy do 2,5 mm2 4.16. Sprawdzanie i pomiar obwodu elektrycznego nn, obwód 1-fazowy 4.17. Sprawdzanie i pomiar obwodu elektrycznego nn, obwód 3-fazowy II. Przebudowa woliery dla żbików, w zakres przebudowy wchodzi: 1. Wybieg dla młodych przy kotniku – żbik 1.1. Wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami szer dna do 1,5 m i głęb do 1,5m na odkład w gruncie kat 1-2 1.2. Podkład na gruncie z betonu C8/10 1.3. Ściany żelbetowe grub 10 cm z betonu C20/25 W4 wraz z wykonaniem niezbędnych deskowań, dystansów zbrojenia i czasem pracy ewentualnych deskowań 1.4. Ściany fundamentowe z betonu C20/25 W4 – dodatek za każdy następny 1 cm grub – pogrubienie o 20 cm do 30 cm. Krotność=20 1.5. Zbrojenie elementów żelbetowych 1.6. Ręczne zasypywanie wykopów ze skarpami z przerzutem do 3 m gruntu kat 1-3 wraz z rozplantowaniem nadmiaru druntu 1.7. Ogrodzenie z siatki stalowej plecionej ocynkowanej fi 2 mm o oczkach 3x3 cm mocowanej na słupkach stalowych z profili 80x80x4 i belkach poziomych z profili 60x60x6, profile malowane z farną antykoryzyjną wybranego systemu farb malarskich – wg projektu 1.8. Wykonanie na budowie i montaż konstrukcji stalowej zadaszenia wybiegu. Całość malowana farbą antykoryzyjną wybranego systemu farb malarskich 1.9. Zadaszenie wybiegu z siatki stalowej plecionej ocynkowanej fi 2 mm o oczkach 3x3 cm mocowanej do konstrukcji stalowej 1.10. Niwelacja i plantowanie ręczne powierzchni gruntu rodzimego na wybiegu III. Przebudowa traktu dla pieszych – część wspólna, w zakres przebudowy wchodzi: 1. Utwardzenie ścieżki dla pieszych 1.1. Nawierzchnia żwirowa rozścielana ręcznie grub. do 10 cm
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 11.1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 1.500,00 zł. 11.2. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas gdy przed upływem terminu składania ofert kwota wniesionego wadium będzie uznana na rachunku bankowym Zamawiającego. Zaleca się, aby kopię dowodu wniesienia wadium załączyć do oferty. 11.3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu: przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: 22 1020 4027 0000 1902 1263 5977 b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 11.4. Zwrot lub zatrzymanie wadium następuje na zasadach określonych w art. 46 Ustawy. 11.5. Wadium wnoszone w innej niż pieniądz formie musi posiadać ważność co najmniej do końca terminu związania wykonawcy złożoną przez niego ofertą. 11.6. W przypadku wniesienia wadium w innej formie niż pieniądz należy załączyć do oferty odpowiedni dokument, nie spięty w całość z ofertą.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach