Przetargi.pl
Przebudowa i wykonanie prac remontowych części sanitarnej budynku Zespołu Szkół w Czyżewie oraz jego rozbudowę o dźwig osobowy.

Gmina Czyżew ogłasza przetarg

 • Adres: 18-220 Czyżew, ul. Mazowiecka 34
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. 86 2755036 , fax. 86 2755063
 • Data zamieszczenia: 2014-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Czyżew
  ul. Mazowiecka 34 34
  18-220 Czyżew, woj. podlaskie
  tel. 86 2755036, fax. 86 2755063
  REGON: 00053139300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.czyzewosada.biuletyn.net
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa i wykonanie prac remontowych części sanitarnej budynku Zespołu Szkół w Czyżewie oraz jego rozbudowę o dźwig osobowy.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przebudowa i wykonanie prac remontowych części sanitarnej budynku Zespołu Szkół w Czyżewie oraz jego rozbudowę o dźwig osobowy . W celu wykonania projektowanej rozbudowy budynku zostanie wykonana przebudowa budynku w części sanitarnej w celu wykonania remontu istniejących łazienek i dostosowania ich do obowiązujących przepisów oraz dobudowę dźwigu osobowego stanowiącego niezależną konstrukcję usytuowaną na zewnątrz przy ścianie istniejącego budynku szkolnego. W związku z planowaną inwestycją nie zostaną naruszone elementy konstrukcyjne istniejącego budynku. Planuje się rozbiórki istniejących ścianek działowych oraz wykonanie nowych, przesunięcia otworów drzwiowych w ścianach działowych oraz wykucie ścianek podokiennych w miejscu projektowanej windy. Roboty rozbiórkowe : - zdemontowanie istniejących przyborów i armatury, - zdemontowanie gniazd i włączników, - zdemontowanie urządzeń grzewczych, - zdemontowanie stolarki drzwiowej, - zdemontowanie istniejących punktów oświetleniowych, - rozbiórka ścianek działowych, - skucie okładzin ściennych i podłogowych, - zdjęcie grzejników i zdemontowanie podejść odpionowych w celu wprowadzenia ich w ścianę, - wykucie bruzd w ścianach pod piony wod.-kan. I podejścia do grzejników - zdemontowanie parapetów, - skucie tynków, - skucie posadzki w części parterowej pomieszczeń sanitarnych, - wymontowanie istniejących pionów kanalizacyjnych i kratek kan., - wycięcie istniejącej instalacji wodociągowej prowadzonej naściennie - wykucie przebić pod nowe piony kanalizacyjne - zdemontowanie okien w miejscu proj. dźwigu, - wyburzenie ścianek podokiennych w miejscu proj. dźwigu osobowego, - przeniesienie grzejnika w części parteru w miejscu proj. dźwigu, - zdemontowanie grzejników w części piętra I i II w miejscu proj. dźwigu - wycięcie poszycia i konstrukcji daszku w miejscu proj. dźwigu, - zdemontowanie i przeniesienie rynny, - zdjęcie opaski i wykonanie wykopu pod fundament dźwigu Roboty nowe : - ułożenie leżaków instalacji kan. pom. sanitarnych w części parteru, - wykonanie warstw posadzkowych pom. sanitarnych w części parteru, - wymurowanie ścianek działowych i zamurowanie otworów drzwiowych, - ułożenie pionów wod. - kan., - wykonanie podejść do grzejników w bruzdach, - wypełnienie bruzd z instalacjami wod. kan, - położenie instalacji elektrycznej, - wypełnienie bruzd instalacji elektrycznej, - wymurowanie ścianek działowych, - wykonanie podejść pod przybory sanitarne, montaż stelaży, - wykonanie obudowy pionów z płyt k/g, - wykonanie obudowy stelaży ustępowych, - wykonanie podejść do kratek ściekowych, - montaż ościeżnic, - położenie tynków gipsowych, - ułożenie okładzin ściennych i posadzki PCV, - wykonanie powłok malarskich, - montaż poszczególnych odbiorników instalacji san. i elekt. - montaż armatury i osprzętu elektrycznego, - montaż stolarki drzwiowej, - wykonanie płyty fundamentowej pod dźwig osobowy, - wykonanie kanału odwodniającego w pod płytą fundamentową, - wykonanie ścian fundamentowych pod dźwig osobowy, - montaż dźwigu i jego obudowy, - wymurowanie ścianek osłonowych na poszczególnych kondygnacjach w miejscu otworu drzwiowego dźwigu, - wykonanie tynków ścian fundamentowych dźwigu. - wykonanie i podłączenie leżaka ks. I kratki ściekowej w płycie fundamentowej, Fundamenty - projektowane żelbetowe, wylewane wg projektu konstrukcji. Ściany fundamentowe - w części przyziemia ( fundament dźwigu ) projektuje się izolację przeciwwilgociową z uprzednim oczyszczeniem, osuszeniem, wyrównaniem i zagruntowaniem podłoża. Dodatkowym zabezpieczeniem jest opaska z płyt betonowych wokół fundamentu dźwigu. Nadproża podciągi - nie wprowadza się zmian ingerujących w konstrukcję nośną budynku. Naproża drzwiowe w ścianach działowych wykonać grubości 10 cm z betonu zbrojonego dwoma prętami 10 mm dołem. Stropy - istniejące stropy pozostają bez zmian. Dźwig/obudowa - dźwig typowy przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych. Napęd - hydrauliczny, bezpośredni 1:1, dźwig bez maszynowni, agregat i szafa sterownicza umieszczona w obrębie szybu. Wysokość podnoszenia - 7,1 m Ilość przystanków /dojść - 3/3 rozmieszczenie jednostronne Ilość drzwi szybowych - 3 Prędkość - 0,4 m/s Blok zaworowy - energooszczędny blok zaworowy z napędem falownikowym gwarantującym brak dławienia na zaworach, odzysk energii kinetycznej oleju przy zjeździe w dół. Konstrukcja nośna - prowadnice, siłownik hydrauliczny Moc silnika - maksimum 8 kW Kabina o wymiarach - 140 (szer.) x 1100 (głęb.) x 2100 (wys.). Struktura wnętrza kabiny stal nierdzewna. Dwie ściany kabiny przeszklone szkłem bezpiecznym, panel dyspozycji pełnej wysokości ze stali nierdzewnej; podłoga wyłożona wykładziną antypoślizgową. Poręcz na ścianie tylnej ze stali nierdzewnej. Struktura zewnętrzna kabiny. Struktura zewnętrzna kabiny stal nierdzewna gat. 304. Kron 240. Obudowa kabin ustępowych jako systemowa z płyty wiórowej laminowanej grubości 18,00 mm i obrzeżami z profili aluminiowych. Drzwi jednoskrzydłowe rozwierane wyposażone w pochwyt okrągły. Wysokość ścianek co najmniej 2,0 m z prześwitem nad podłogą 0,15m. Kabiny ustępowe wyposażyć w spłuczki na stelażu w maksymalnym dystansie od ściany 0,19m z czujnikiem ruchu. Wymiary wewnętrzne szybu - 1650 (szer.) x 1750(głęb.) mm Drzwi kabinowe : 1 sztuka, 900(szer.) x 2000(wys.) mm, teleskopowe, 2 panelowe, panoramiczne, szkło w ramce ze stali nierdzewnej gat. 304, stalowe, cynkowane prowadnice, rolki o minimalnej trwałości 2.000.000 cykli, krzywka drzwiowa zapewniająca bezlufowe zamykanie drzwi Drzwi przystankowe - 3 sztuki, 900(szer.) x 2000(wys.) mm. Teleskopowe 2- panelowe, panoramiczne, szkło w ramce ze stali nierdzewnej, gat. 304 stalowe, cynkowane prowadnice, rolki o minimalnej trwałości 2.000.000 cykli, osłona napędu drzwiowego i ościeżnic od strony wewnętrznej ze stali nierdzewnej. Głębokość podszycia 1100 mm, Wysokość nadszybia : 3400 mm Inne : Zjazd pożarowy, piętrowskazywacz na każdym przystanku strzałki kierunku jazdy, system komunikacji ze służbami ratowniczymi oparty na systemie GSM, kurtyna świetlna sterowanie : mikroprocesorowe Dźwig wyposażony w kontrolę dostępu za pomocą kart magnetycznych w dostawie 6 kart ( z uwagi na instalację w szkole ) Szyb stalowy panoramiczny do montażu dźwigu hydraulicznego: Parametry ogólne: Wysokość podnoszenia 7100 mm Nadszybie 3400 mm Podszybie 1100 mm Położenie napędu prawe Ilość przystanków/dojść 3/3 Opis techniczny szybu: Wykonanie zewnętrzne Wymiar zewnętrzny: 1650mm x 1750mm (szer.x gł.) Całkowita wysokość szybu 11600mm Przeznaczenie Dźwig hydrauliczny Konstrukcja Stalowa, malowana na kolor RAL 9006 Opis: Szyb stalowy, sprawny, malowany na kolor RAL 9006. Obudowa 2 ścian w ramach aluminiowych, przeszklona szkłem termoizolacyjnymi i energochłonnym z powłoką refleksyjną, pakiet 6H/16/44.2 (szkło energochłonne z refleksem, hartowane, przekładka z gazem obojętnym o grubości 16mm.szkło bezpieczne, laminowane 2x4mm plus 2xfolia 0,36mm) Obudowa ściany od strony napędu z paneli stalowych z rdzeniem styropianowym o grubości 100mm. Zadaszenie szybu z płyty warstwowej z rdzeniem styropianowym o grubości 100mm. Roboty wykończeniowe wewnętrzne Stolarka budowlana / kabiny ustępowe - projektuje się całkowitą wymianę stolarki drzwiowej w części sanitarnej objętej opracowaniem. Zastosować drzwi rozwierane, aluminiowe profilowe z wypełnieniem dolnym jako panel i przeszkleniem szkłem bezpiecznym w części górnej ( do toalet personelu przeszklenie nieprzezierne ) na profilu MB-45. Drzwi powinny być wyposażone w nawiewne otwory wentylacyjne dołem, alternatywnie kratką - szczeliną wentylacyjną. Roboty wykończeniowe wewnętrzne - w zależności konieczności projektuje się nowe tynki lub renowacyjne w miejscach skutego starego tynku. Szpachlowanie w miejscach pęknięć. Całkowite gruntowanie i malowanie. Dobór rodzaju i kolorystyka farb wg. Przeznaczenia pomieszczeń. Projektowane wykończenie ścian sanitariatów do wys. 2 m jako okładzina ścienna. Roboty wykończeniowe zewnętrzne - parapety zewnętrzne z blachy stalowej powlekanej z nakładkami bocznymi, zakończone kapinosem. Rynny i rury spustowe z blachy stalowej Instalacja sanitarna - przebudowa wewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej w instalacjach sanitarnych w budynku, - przebudowa wewnętrznej instalacji wodociągowej w istniejących sanitariatach w budynku, - instalację wentylacji jednorurowej w istniejących sanitariatach w budynku. Instalacja elektryczna - rozbudowa istniejącej rozdzielnicy głównej o obwód zasilania dźwigu osobowego, - rozbudowa trzech tablic piętrowych o obwody zasilania przebudowanych WC, - montaż instalacji oświetleniowych, - montaż opraw oświetleniowych, - montaż instalacji zasilania gniazd wtykowych, - montaż osprzętu elektroinstalacyjnego, - opcjonalny montaż systemu przywoławczego w WC os. niepełnosprawnych. Szczegółowy zakres zamówienia znajduje się w projektach budowlanych, przedmiarach robót dostępnych na stronie Zamawiającego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 451113001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium . 2. Ustala się wadium dla całości przedmiotu zamówienia w wysokości 13.000,00 zł słownie: trzynaście tysięcy zł . 3.Wykonawca wnosi wadium w wybranej przez siebie, wymienionej poniżej formie; - w pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy: Urząd Miejski w Czyżewie ul. Mazowiecka 34 18-220 Czyżew Nr konta : 75874700080000008420000020 z adnotacją ,,wadium - Przebudowę i wykonanie prac remontowych części sanitarnej budynku Zespół Szkół w Czyżewie oraz jego rozbudowę o dźwig osobowy . - w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zobowiązaniem pieniężnym, - w gwarancjach bankowych - w gwarancjach ubezpieczeniowych - w poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości ( Dz. U. z 2007r. Nr 42, poz. 275 ) , sposób przekazania : dołączyć do oferty. 4. Za termin wniesienia wadium w formie przelewu pieniężnego przyjmuje się termin uznania na rachunku zamawiającego. 5. W zakresie wadium obowiązują uregulowania Prawa zamówień publicznych zawarte w art. 45 i 46. 6. W przypadku niezabezpieczenia oferty jedną z określonych w niniejszej specyfikacji form wadium wykonawca zostanie wykluczony z udziału w postepowaniu, a jego oferta podlegać będzie odrzuceniu.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.czyzewosada.biuletyn.net
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach