Przetargi.pl
Przebudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej oraz kontynuacja budowy budynku garażowego wraz z instalacjami oraz niezbędną infrastrukturą techniczną, na działkach o nr ewid. 260/19, oraz 260/20 w m. Deszczno

Gmina Deszczno ogłasza przetarg

 • Adres: 66-446 Deszczno, ul. Lubuska
 • Województwo: lubuskie
 • Telefon/fax: tel. 95 728 76 50 , fax. 95 728 76 51
 • Data zamieszczenia: 2021-03-02
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Deszczno
  ul. Lubuska 90
  66-446 Deszczno, woj. lubuskie
  tel. 95 728 76 50, fax. 95 728 76 51
  REGON: 21096693500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.deszczno.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej oraz kontynuacja budowy budynku garażowego wraz z instalacjami oraz niezbędną infrastrukturą techniczną, na działkach o nr ewid. 260/19, oraz 260/20 w m. Deszczno
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakres robot obejmuje w szczególności: 1) wykonanie izolacji termicznej ścian zewnętrznych łącznie z tynkiem na siatce technicznej, 2) demontaż istniejących warstw dachowych izolacji termicznej, papy, opierzeń, rynien i rur spustowych, 3) wykonanie balustrad tarasowych i schodów stalowych złazowych, 4) wykonanie warstw tarasowych i posadzki z płytek terakota, 5) wykonanie kominów wentylacyjno-spalinowych z kształtek Schiedl, 6) wykonanie murku attykowego, przeciwspadku połaci dachowej, zmiany układu rynien i rury spustowej na dachu budynku remizy OSP, 7) wykonanie instalacji odprowadzenia spalin dla trzech stanowisk garażowych samochodów strażackich w budynku parterowym oraz dwóch stanowisk w budynku remizy, 8) malowanie posadzek farbą olejo i kwasoodporną, 9) rozbiórkę podokienników i demontaż dwóch okien w poziomie piętra budynku remizy OSP, 10) zamontowanie dwóch drzwi balkonowych z obróbką otworów i wykonaniem stopnia z sali na taras, 11) budowę przyłącza kanalizacji deszczowej i podłączenie go do istniejącej studni chłonnej, 12) wykonanie odwodnienia liniowego MEADRAIN C 1000 i podłączenie go do istniejącej studni chłonnej.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45216121-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach