Przetargi.pl
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy rozbudowie i przebudowie budynku Miejskiego Domu Kultury w Łańcucie

Miasto Łańcut ogłasza przetarg

 • Adres: 37100 Łańcut, Plac Sobieskiego
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 172 252 202 , fax. 172 252 021
 • Data zamieszczenia: 2017-02-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Łańcut
  Plac Sobieskiego 18
  37100 Łańcut, woj. podkarpackie
  tel. 172 252 202, fax. 172 252 021
  REGON: 69058175500000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy rozbudowie i przebudowie budynku Miejskiego Domu Kultury w Łańcucie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakres zamówienia obejmuje pełnienie funkcji inspektora nadzoru w branżach: - budowlano - konstrukcyjnej - sanitarnej - elektrycznej, - teletechnicznej, - drogowej, - akustycznej
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71247000-1

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach