Przetargi.pl
ODBIERANIE I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH Z TERENU GMINY JEZIORA WIELKIE W ROKU 2021

Gmina Jeziora Wielkie ogłasza przetarg

 • Adres: 88-324 Jeziora Wielkie, Jeziora Wielkie
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 52 31 87 220
 • Data zamieszczenia: 2021-01-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Jeziora Wielkie
  Jeziora Wielkie 36
  88-324 Jeziora Wielkie, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 52 31 87 220
  REGON: 92350837000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://jeziorawielkie.bipgmina.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  ODBIERANIE I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH Z TERENU GMINY JEZIORA WIELKIE W ROKU 2021
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na odbiorze i zagospodarowaniu stałych odpadów komunalnych z terenu gminy Jeziora Wielkie z nieruchomości zamieszkałych 90511000-2 90512000-9 90514000-3 90533000-2
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90511000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach