Przetargi.pl
Leasing operacyjny z opcją wykupu pojazdu nietypowego typu ambulans

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Człuchowie ogłasza przetarg

 • Adres: 77-300 Człuchów, Szczecińska
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 598342281 , fax. 598342459
 • Data zamieszczenia: 2021-10-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Człuchowie
  Szczecińska 16
  77-300 Człuchów, woj. pomorskie
  tel. 598342281, fax. 598342459
  REGON: 77148060300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.spzoz-czluchow.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Leasing operacyjny z opcją wykupu pojazdu nietypowego typu ambulans
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Nietypowy Fiat Ducato Ambulans 140KM (Ambulans A2 wg PN EN 1789, zabudowa samochodu Fiat Ducato L2H2) - zakup poprzez leasing. Leasing operacyjny na 60 miesięcy z 10% wstępną opłatą leasingową i 1% kwotą wykupu równą wartości końcowej.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66114000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach