Przetargi.pl
Dowóz uczestników do Środwiskowego Domu Samopomocy w Oleśnicy Małej

Środowiskowy Dom Samopomocy w Oleśnicy Małej ogłasza przetarg

 • Adres: 55-200 Oława, Oleśnica Mała
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2022-12-27
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Środowiskowy Dom Samopomocy w Oleśnicy Małej
  Oleśnica Mała
  55-200 Oława, woj. dolnośląskie
  REGON: 363221990
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dowóz uczestników do Środwiskowego Domu Samopomocy w Oleśnicy Małej
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Część 1 Trasa Bystrzyca – Oleśnica Mała- Bystrzyca, świadczenie usługi przewozu uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Oleśnicy Małej na trasie: Bystrzyca –Oława (ul. Chrobrego)- Zakrzów – Marcinkowice – Oława (ul. Iwaszkiewicza przy sklepie Netto, os. Sobieskiego, ul. 3-go Maja, ul. Opolska) - Ścinawa Polska – Oleśnica MałaCzęść 2 Trasa Oława – Oleśnica Mała- Oława, świadczenie usługi przewozu uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Oleśnicy Małej na trasie: Oława (ul. Chrobrego) – Chwalibożyce – Godzinowice – Drzemlikowice – Bolechów – Jędrzychowice – Witowice – Oleśnica MałaCzęść 3 Trasa Jelcz Laskowice – Oleśnica Mała- Jelcz Laskowice, świadczenie usługi przewozu uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Oleśnicy Małej na trasie: Jelcz-Laskowice – Oleśnica Mała;
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60000000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach