Przetargi.pl
Dostawy Warzyw i Owoców

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Lipsku ogłasza przetarg

 • Adres: 27-300 Lipsko, ul. Śniadeckiego 2
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 048 3783500 , fax. 048 3783663
 • Data zamieszczenia: 2014-09-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Lipsku
  ul. Śniadeckiego 2 2
  27-300 Lipsko, woj. mazowieckie
  tel. 048 3783500, fax. 048 3783663
  REGON: 67099777300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.spzzoz-lipsko.mazowsze.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawy Warzyw i Owoców
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Arbuz kg 50 Banany kg 100 Buraki kg 4 000 Brokuły szt 180 Cebula kg 1 000 Cytryny kg 50 Fasolka szparagowa kg 100 Jabłka deserowe kg 1 200 Jabłka kompotowe kg 1 000 Kalafior szt 300 Kapusta biała kg 1 500 kapusta czerwona kg 100 Kapusta pekińska kg 1 000 Kapusta kwaszona kg 600 kapusta włoska kg 50 Koperek pęcz 600 Marchew jadalna kg 12 000 Ogórek kwaszony kg 500 Ogórek świeży kg 350 Pieczarki kg 600 Pietruszka korzeń jadalna kg 200 Pietruszka zielona pęcz. 1 000 Pomidor szkalniowy kg 1 000 Por kg 30 Rzodkiewka pęcz. 100 Sałata masłowa szt 500 Sałata lodowa szt 500 Seler kg 700 Szczypiorek pęcz. 100 Ziemniaki mlode kg 1 600 Ziemniaki konsumpcyjne minimalna średnica 5 cm, kształt regularny, owalny lub okrągły o gładkiej powierzchni (bez głębokich oczek) kg 40 000 winogrona białe kg 50
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 032121001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: niewymagane

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.spzzoz-lipsko.mazowsze.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach