Przetargi.pl
dostawa warzyw

Areszt Śledczy ogłasza przetarg

 • Adres: 26-600 Radom, ul. Wolanowska 120
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 0 48 38 37 104 , fax. 048 38 37 103
 • Data zamieszczenia: 2015-05-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Areszt Śledczy
  ul. Wolanowska 120 120
  26-600 Radom, woj. mazowieckie
  tel. 0 48 38 37 104, fax. 048 38 37 103
  REGON: 00032082200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.sw.gov.pl , www.zp.sw.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Areszt Śledczy

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  dostawa warzyw
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Ziemniaki jadalne, średniej wielkości, zdrowe, czyste kg 120 000 03212100-1 Jabłka deserowe - soczyste, zdrowe kg 19 000 03222321-9 Kapusta biała - główka średniej wielkości, zdrowa kg 14 000 03221410-3 Kapusta czerwona- główka średniej wielkości, zdrowa kg 3000 03221410-3 Marchew - korzeń średniej wielkości, zdrowa kg 14000 03221112-4 Cebula biała, średniej wielkości, zdrowa kg 12000 03221113-1 Pietruszka - korzeń średniej wielkości, zdrowa kg 8000 03221110-0 Seler - korzeń średniej wielkości, zdrowy kg 7000 03221110-0 Por - średniej wielkości, zdrowy kg 4000 03221110-0 Ogórek gruntowy - świeży kg 4000 03221270-9 Pomidor świeży, dojrzały, średniej wielkości, czerwony kg 1000 03221240-0 Papryka czerwona - świeża, dojrzała kg 8000 03221230-7 Truskawki - świeże, dojrzałe szypułkowane kg 1500 03222313-0 Kapusta pekińska, średniej wielkości kg 1000 03221400-0 Kalafior - świeży, średniej wielkości szt. 1000 03221420-6 Sałata masłowa, świeża szt. 2000 03221310-2 Buraki ćwikłowe (czerwone), zdrowe kg 12000 03221111-7 Brukselka kg 500 03221440-2 Rabarbar kg 2500 03221300-9 Fasolka szparagowa kg 500 03221212-5 Wiśnie - świeże kg 1000 03222333-6 Śliwki - świeże kg 1000 03222334-3 Kalarepa - świeża, średniej wielkości kg. 500 03221114-8 Kapusta biała - młoda, główka średniej wielkości, zdrowa kg. 4000 03221410-3 Gruszka, średniej wielkości, świeża kg 500 03222322-6 Pieczarki - świeże, białe, zdrowe kg 1000 03121000-5
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 032121001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 miesięcy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zp.sw.gov.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach