Przetargi.pl
Dostawy pierogów do jednostek podległych OISW w Łodzi

Zakład Karny ogłasza przetarg

 • Adres: 98-200 Sieradz, ul. Orzechowa
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 438 270 600 , fax. 438 270 621
 • Data zamieszczenia: 2021-01-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Karny
  ul. Orzechowa 5
  98-200 Sieradz, woj. łódzkie
  tel. 438 270 600, fax. 438 270 621
  REGON: 32008700000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.sw.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: jednostka penitencjarna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawy pierogów do jednostek podległych OISW w Łodzi
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są dostawy do aresztów śledczych i zakładów karnych w Okręgu Łódzkim następujących rodzajów pierogów: 1) Pierogi z kapustą i grzybami, opakowanie 2 kg – 5 kg, CPV 15894300-4 - 21 150 kg, 2) Pierogi z serem, opakowanie 2 kg – 5 kg, CPV 15894300-4 - 7 400 kg. 3) Pierogi z mięsem, opakowanie 2 kg – 5 kg, CPV 15894300-4 - 7 070 kg. 4) Pierogi ruskie, opakowanie 2 kg – 5 kg, CPV 15894300-4 - 3 000 kg.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15894300-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach