Przetargi.pl
Usługi pocztowe świadczone dla Urzędu Gminy w Tomaszowie Mazowieckim w 2021 roku

Gmina Tomaszów Mazowiecki ogłasza przetarg

 • Adres: 97-200 Tomaszów Mazowiecki, Prezydenta Ignacego Mościckiego
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. (044) 724 55 73 , fax. (044) 723 50 33
 • Data zamieszczenia: 2021-01-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Tomaszów Mazowiecki
  Prezydenta Ignacego Mościckiego 4
  97-200 Tomaszów Mazowiecki, woj. łódzkie
  tel. (044) 724 55 73, fax. (044) 723 50 33
  REGON: 59064833300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.gminatomaszowmaz.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługi pocztowe świadczone dla Urzędu Gminy w Tomaszowie Mazowieckim w 2021 roku
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczenia i doręczania przesyłek listowych oraz paczek pocztowych i zwrotów niedoręczonych w okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2021 roku na rzecz Urzędu Gminy Tomaszów Mazowiecki z siedzibą przy ul. Prezydenta I. Mościckiego 4. 2. Wykaz usług, przesyłek oraz paczek pocztowych objętych zamówieniem: Lp. Nazwa usługi Masa przesyłki Format/Gabaryt Przewidywana ilość (szt.) 1. Przesyłka listowa nierejestrowana Ekonomiczna do 500 g Wysokość max 20mm Szerokość max 160 mm Długość max 230 mm 250 do 1000 g Wysokość max 20mm Szerokość max 230 mm Długość max 325 mm 15 do 2000 g max suma wymiarów 900 mm, przy czym długość nie może przekroczyć 600 mm 5 2. Przesyłka listowa nierejestrowana Priorytetowa do 500 g Wysokość max 20mm Szerokość max 160 mm Długość max 230 mm 4 do 1000 g Wysokość max 20mm Szerokość max 230 mm Długość max 325 mm 2 do 2000 g max suma wymiarów 900 mm, przy czym długość nie może przekroczyć 600 mm 4 3. Przesyłka polecona ekonomiczna do 500 g Wysokość max 20mm Szerokość max 160 mm Długość max 230 mm 17 500 do 1000 g Wysokość max 20mm Szerokość max 160 mm Długość max 230 mm 4000 do 2000 g max suma wymiarów 900 mm, przy czym długość nie może przekroczyć 600 mm 100 4. Przesyłka polecona priorytetowa do 500 g Wysokość max 20mm Szerokość max 160 mm Długość max 230 mm 150 do 1000 g Wysokość max 20mm Szerokość max 160 mm Długość max 230 mm 110 do 2000 g max suma wymiarów 900 mm, przy czym długość nie może przekroczyć 600 mm 30 5. Zwroty przesyłek poleconych (ekonomicznych i priorytetowych) do 500 g Wysokość max 20mm Szerokość max 160 mm Długość max 230 mm 600 do 1000 g Wysokość max 20mm Szerokość max 160 mm Długość max 230 mm 20 do 2000 g max suma wymiarów 900 mm, przy czym długość nie może przekroczyć 600 mm 5 6. Paczka ekonomiczna krajowa do 1 kg Gabaryt A 1 ponad 1 do 2 kg Gabaryt A 1 ponad 2 do 5 kg Gabaryt A 1 ponad 5 do 10 kg Gabaryt A 1 7. Paczka priorytetowa krajowa do 1 kg Gabaryt A 2 ponad 1 do 2 kg Gabaryt A 2 ponad 2 do 5 kg Gabaryt A 2 ponad 5 do 10 kg Gabaryt A 2 8. Zwroty paczek (ekonomicznych i priorytetowych) do 1 kg Gabaryt A 1 ponad 1 do 2 kg Gabaryt A 1 ponad 2 do 5 kg Gabaryt A 1 ponad 5 do 10 kg Gabaryt A 1 9. Potwierdzenie odbioru przesyłki rejestrowanej w obrocie krajowym 10 000 10. Przesyłka polecona priorytetowa zagraniczna Strefa A do 50 g 1 ponad 50 do 100 g 1 Strefa B do 50 g 1 ponad 50 do 100 g 1 Strefa C do 50 g 1 ponad 50 do 100 g 1 11. Potwierdzenie odbioru przesyłki rejestrowanej w obrocie zagranicznym 1 12. Zwroty przesyłek zagranicznych do 50 g 1 ponad 50 do 100 g 1
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 64110000-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach