Przetargi.pl
„Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych na potrzeby Szkoły podstawowej Nr 2 w Głownie”

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. ADAMA MICKIEWICZA W GŁOWNIE ogłasza przetarg

 • Adres: 95-015 Głowno, ul. gen. Władysława Andersa 37
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2023-01-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. ADAMA MICKIEWICZA W GŁOWNIE
  ul. gen. Władysława Andersa 37
  95-015 Głowno, woj. łódzkie
  REGON: 000732281
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych na potrzeby Szkoły podstawowej Nr 2 w Głownie”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Zamówienie obejmuje sukcesywną dostawę do siedziby Zamawiającego wysokiej jakości artykułów – towarów, zgodnie z wymaganiami określonymi w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik od Nr 7.1. do Nr 7.8., dla danej grupy towarowej. Ilości podane w opisie przedmiotu zamówienia są ilościami orientacyjnymi, Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany ilości zamawianych produktów w ramach grupy towarowej. Zamówienie zostało podzielone na grupy towarowe. Przedmiot zamówienia obejmuje osiem odrębnych części, w tym m.in.:Część Nr 1: Produkty gotowe: kluski leniwe, śląskie, kopytka, pampuchy, paszteciki, pierogi, uszka itp.Kod CPV: 15894300-4 Dania gotowe,Zamawiający jest uprawniony do zmiany asortymentu w ramach grupy towarowej, na inny asortyment w ramach ilości określonej dla danej grupy towarowej, z zastrzeżeniem iż:1) zmiana wynika z potrzeb Zamawiającego, w związku z zmianą jadłospisu, indywidualnych potrzeb żywieniowych itp.2) zmiana nie powoduje przekroczenia wartości umowy brutto.3. Postanowienia dodatkowe:3.1. Jednorazowe zapotrzebowanie zgłaszane dostawcy nie musi obejmować wszystkich pozycji asortymentu objętego przedmiotem umowy.3.2. Dostawa towarów do siedziby Zamawiającego łącznie z wniesieniem zamówionych towarów do pomieszczenia wskazanego przez Zamawiającego.3.3. Przy każdej dostawie wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia:3.3.1. środka transportu odpowiedniego dla przewożonego przedmiotu umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;3.3.2. odpowiedniego zabezpieczenia przedmiotu umowy na czas przewozu, pod rygorem odpowiedzialności za braki i wady powstałe w czasie transportu;3.3.3. przestrzegania przepisów prawa obowiązujących w zakresie przewozu tego typu przedmiotu umowy.4. Wymagania Zamawiającego w odniesieniu do usługi:4.1. Przedmiot zamówienia dostarczany będzie sukcesywnie, od poniedziałku do piątku z uwzględnieniem dni ustawowo wolnych od pracy, zgodnie z potrzebami Zamawiającego zgłaszanymi Wykonawcy, w szczególności w formie elektronicznej w terminie od dnia podpisania umowy do dnia 29.12.2023 r.4.2. Wykonawca będzie gwarantował dostawę (transport) przedmiotu zamówienia, środkiem transportu odpowiednio przystosowanym do przewozu art. spożywczych, zgodnie z obowiązującymi normami oraz posiadającym wymagane zezwolenie oraz zapewniającym należyte zabezpieczenie jakościowe produktu przed czynnikami pogodowymi i innymi uszkodzeniami.4.3. Zamawiający wymaga, aby osoby, które będą̨ uczestniczyły w wykonywaniu zamówienia posiadały aktualne orzeczenie lekarskie, niezbędne przy wykonywaniu czynności polegających na kontakcie z żywnością̨.4.4. Wykonawca zobowiąże się do realizacji dostawy w wyznaczonym terminie do siedziby Zamawiającego ponosząc ryzyko i koszt transportu oraz rozładunku.4.5. Zamawiający zastrzega sobie prawo zwrotu towaru niezgodnego z zamówieniem.4.6. Miejsce realizacji usługi: Szkoła Podstawowa Nr 2 w Głownie, ul. Gen. Andersa 37, 95-015 Głowno.4.7. Wykonawca zobowiązany jest do:4.7.1. używania wyłącznie produktów spełniających normy jakościowe produktów spożywczych,4.7.2. przechowywania artykułów spożywczych zgodnie z ustawą z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (t.j. Dz. U. 2022 r., poz. 2132 ze zm.),4.7.3. dbania o to, by wszystkie artykuły dostarczane Zamawiającemu były świeże.1. Zamówienie obejmuje sukcesywną dostawę do siedziby Zamawiającego wysokiej jakości artykułów – towarów, zgodnie z wymaganiami określonymi w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik od Nr 7.1. do Nr 7.8., dla danej grupy towarowej. Ilości podane w opisie przedmiotu zamówienia są ilościami orientacyjnymi, Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany ilości zamawianych produktów w ramach grupy towarowej. Zamówienie zostało podzielone na grupy towarowe. Przedmiot zamówienia obejmuje osiem odrębnych części, w tym m.in.:Część Nr 2: Pieczywo: bułka angielka, bułka grahamka, kajzerka, bułka słodka, chleb pszenny krojony, chleb słonecznikowy krojony, chleb sojowy krojony, chleb wieloziarnisty krojony, chleb razowy krojony, chleb żytni krojony itp.Kod CPV: 15811000-6 Pieczywo, 15812000-30 Wyroby ciastkarskie i ciasta, 15810000-9 Pieczywo, świeże wyroby piekarskie i ciastkarskieZamawiający jest uprawniony do zmiany asortymentu w ramach grupy towarowej, na inny asortyment w ramach ilości określonej dla danej grupy towarowej, z zastrzeżeniem iż:1) zmiana wynika z potrzeb Zamawiającego, w związku z zmianą jadłospisu, indywidualnych potrzeb żywieniowych itp.2) zmiana nie powoduje przekroczenia wartości umowy brutto.3. Postanowienia dodatkowe:3.1. Jednorazowe zapotrzebowanie zgłaszane dostawcy nie musi obejmować wszystkich pozycji asortymentu objętego przedmiotem umowy.3.2. Dostawa towarów do siedziby Zamawiającego łącznie z wniesieniem zamówionych towarów do pomieszczenia wskazanego przez Zamawiającego.3.3. Przy każdej dostawie wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia:3.3.1. środka transportu odpowiedniego dla przewożonego przedmiotu umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;3.3.2. odpowiedniego zabezpieczenia przedmiotu umowy na czas przewozu, pod rygorem odpowiedzialności za braki i wady powstałe w czasie transportu;3.3.3. przestrzegania przepisów prawa obowiązujących w zakresie przewozu tego typu przedmiotu umowy.4. Wymagania Zamawiającego w odniesieniu do usługi:4.1. Przedmiot zamówienia dostarczany będzie sukcesywnie, od poniedziałku do piątku z uwzględnieniem dni ustawowo wolnych od pracy, zgodnie z potrzebami Zamawiającego zgłaszanymi Wykonawcy, w szczególności w formie elektronicznej w terminie od dnia podpisania umowy do dnia 29.12.2023 r.4.2. Wykonawca będzie gwarantował dostawę (transport) przedmiotu zamówienia, środkiem transportu odpowiednio przystosowanym do przewozu art. spożywczych, zgodnie z obowiązującymi normami oraz posiadającym wymagane zezwolenie oraz zapewniającym należyte zabezpieczenie jakościowe produktu przed czynnikami pogodowymi i innymi uszkodzeniami.4.3. Zamawiający wymaga, aby osoby, które będą̨ uczestniczyły w wykonywaniu zamówienia posiadały aktualne orzeczenie lekarskie, niezbędne przy wykonywaniu czynności polegających na kontakcie z żywnością̨.4.4. Wykonawca zobowiąże się do realizacji dostawy w wyznaczonym terminie do siedziby Zamawiającego ponosząc ryzyko i koszt transportu oraz rozładunku.4.5. Zamawiający zastrzega sobie prawo zwrotu towaru niezgodnego z zamówieniem.4.6. Miejsce realizacji usługi: Szkoła Podstawowa Nr 2 w Głownie, ul. Gen. Andersa 37, 95-015 Głowno.4.7. Wykonawca zobowiązany jest do:4.7.1. używania wyłącznie produktów spełniających normy jakościowe produktów spożywczych,4.7.2. przechowywania artykułów spożywczych zgodnie z ustawą z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (t.j. Dz. U. 2022 r., poz. 2132 ze zm.),4.7.3. dbania o to, by wszystkie artykuły dostarczane Zamawiającemu były świeże.1. Zamówienie obejmuje sukcesywną dostawę do siedziby Zamawiającego wysokiej jakości artykułów – towarów, zgodnie z wymaganiami określonymi w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik od Nr 71. do Nr 7.8., dla danej grupy towarowej. Ilości podane w opisie przedmiotu zamówienia są ilościami orientacyjnymi, Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany ilości zamawianych produktów w ramach grupy towarowej. Zamówienie zostało podzielone na grupy towarowe. Przedmiot zamówienia obejmuje osiem odrębnych części, w tym m.in.:Część Nr 3: Mrożonki: warzywa mrożone np. brokuły, bukiet warzyw, fasola szparagowa, szpinak, marchewka z groszkiem, mieszanka chińska, warzywa na patelnie, włoszczyzna w paski oraz owoce mrożone np. maliny, owoce leśne, truskawki,Kod CPV: 15896000-5 Produkty głęboko mrożone, 15331170-9 Warzywa mrożone, 15331170-9 warzywa i owoce mrożoneZamawiający jest uprawniony do zmiany asortymentu w ramach grupy towarowej, na inny asortyment w ramach ilości określonej dla danej grupy towarowej, z zastrzeżeniem iż:1) zmiana wynika z potrzeb Zamawiającego, w związku z zmianą jadłospisu, indywidualnych potrzeb żywieniowych itp.2) zmiana nie powoduje przekroczenia wartości umowy brutto.4. Postanowienia dodatkowe:4.1. Jednorazowe zapotrzebowanie zgłaszane dostawcy nie musi obejmować wszystkich pozycji asortymentu objętego przedmiotem umowy.4.2. Dostawa towarów do siedziby Zamawiającego łącznie z wniesieniem zamówionych towarów do pomieszczenia wskazanego przez Zamawiającego.4.3. Przy każdej dostawie wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia:4.3.1. środka transportu odpowiedniego dla przewożonego przedmiotu umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;4.3.2. odpowiedniego zabezpieczenia przedmiotu umowy na czas przewozu, pod rygorem odpowiedzialności za braki i wady powstałe w czasie transportu;4.3.3. przestrzegania przepisów prawa obowiązujących w zakresie przewozu tego typu przedmiotu umowy.5. Wymagania Zamawiającego w odniesieniu do usługi:5.1. Przedmiot zamówienia dostarczany będzie sukcesywnie, od poniedziałku do piątku z uwzględnieniem dni ustawowo wolnych od pracy, zgodnie z potrzebami Zamawiającego zgłaszanymi Wykonawcy, w szczególności w formie elektronicznej w terminie od dnia podpisania umowy do dnia 29.12.2023 r.5.2. Wykonawca będzie gwarantował dostawę (transport) przedmiotu zamówienia, środkiem transportu odpowiednio przystosowanym do przewozu art. spożywczych, zgodnie z obowiązującymi normami oraz posiadającym wymagane zezwolenie oraz zapewniającym należyte zabezpieczenie jakościowe produktu przed czynnikami pogodowymi i innymi uszkodzeniami.5.3. Zamawiający wymaga, aby osoby, które będą̨ uczestniczyły w wykonywaniu zamówienia posiadały aktualne orzeczenie lekarskie, niezbędne przy wykonywaniu czynności polegających na kontakcie z żywnością̨.5.4. Wykonawca zobowiąże się do realizacji dostawy w wyznaczonym terminie do siedziby Zamawiającego ponosząc ryzyko i koszt transportu oraz rozładunku.5.5. Zamawiający zastrzega sobie prawo zwrotu towaru niezgodnego z zamówieniem.5.6. Miejsce realizacji usługi: Szkoła Podstawowa Nr 2 w Głownie, ul. Gen. Andersa 37, 95-015 Głowno.5.7. Wykonawca zobowiązany jest do:5.7.1. używania wyłącznie produktów spełniających normy jakościowe produktów spożywczych,5.7.2. przechowywania artykułów spożywczych zgodnie z ustawą z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (t.j. Dz. U. 2022 r., poz. 2132 ze zm.),5.7.3. dbania o to, by wszystkie artykuły dostarczane Zamawiającemu były świeże.Zamawiający nie stawia wymogu, o którym mowa w art. 95 ust. 1 Ustawy, to jest zatrudnienia1. Zamówienie obejmuje sukcesywną dostawę do siedziby Zamawiającego wysokiej jakości artykułów – towarów, zgodnie z wymaganiami określonymi w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik od Nr 7.1. do Nr 7.8., dla danej grupy towarowej. Ilości podane w opisie przedmiotu zamówienia są ilościami orientacyjnymi, Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany ilości zamawianych produktów w ramach grupy towarowej. Zamówienie zostało podzielone na grupy towarowe. Przedmiot zamówienia obejmuje osiem odrębnych części, w tym m.in.:Część Nr 4: Ryby: filet z dorsza mrożony, filet z mintaja mrożony, paluszki rybne, steki rybne, ryba miruna filet mrożona:Kod CPV: 15221000-3: Ryby mrożoneZamawiający jest uprawniony do zmiany asortymentu w ramach grupy towarowej, na inny asortyment w ramach ilości określonej dla danej grupy towarowej, z zastrzeżeniem iż:1) zmiana wynika z potrzeb Zamawiającego, w związku z zmianą jadłospisu, indywidualnych potrzeb żywieniowych itp.2) zmiana nie powoduje przekroczenia wartości umowy brutto.4. Postanowienia dodatkowe:4.1. Jednorazowe zapotrzebowanie zgłaszane dostawcy nie musi obejmować wszystkich pozycji asortymentu objętego przedmiotem umowy.4.2. Dostawa towarów do siedziby Zamawiającego łącznie z wniesieniem zamówionych towarów do pomieszczenia wskazanego przez Zamawiającego.4.3. Przy każdej dostawie wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia:4.3.1. środka transportu odpowiedniego dla przewożonego przedmiotu umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;4.3.2. odpowiedniego zabezpieczenia przedmiotu umowy na czas przewozu, pod rygorem odpowiedzialności za braki i wady powstałe w czasie transportu;4.3.3. przestrzegania przepisów prawa obowiązujących w zakresie przewozu tego typu przedmiotu umowy.5. Wymagania Zamawiającego w odniesieniu do usługi:5.1. Przedmiot zamówienia dostarczany będzie sukcesywnie, od poniedziałku do piątku z uwzględnieniem dni ustawowo wolnych od pracy, zgodnie z potrzebami Zamawiającego zgłaszanymi Wykonawcy, w szczególności w formie elektronicznej w terminie od dnia podpisania umowy do dnia 29.12.2023 r.5.2. Wykonawca będzie gwarantował dostawę (transport) przedmiotu zamówienia, środkiem transportu odpowiednio przystosowanym do przewozu art. spożywczych, zgodnie z obowiązującymi normami oraz posiadającym wymagane zezwolenie oraz zapewniającym należyte zabezpieczenie jakościowe produktu przed czynnikami pogodowymi i innymi uszkodzeniami.5.3. Zamawiający wymaga, aby osoby, które będą̨ uczestniczyły w wykonywaniu zamówienia posiadały aktualne orzeczenie lekarskie, niezbędne przy wykonywaniu czynności polegających na kontakcie z żywnością̨.5.4. Wykonawca zobowiąże się do realizacji dostawy w wyznaczonym terminie do siedziby Zamawiającego ponosząc ryzyko i koszt transportu oraz rozładunku.5.5. Zamawiający zastrzega sobie prawo zwrotu towaru niezgodnego z zamówieniem.5.6. Miejsce realizacji usługi: Szkoła Podstawowa Nr 2 w Głownie, ul. Gen. Andersa 37, 95-015 Głowno.5.7. Wykonawca zobowiązany jest do:5.7.1. używania wyłącznie produktów spełniających normy jakościowe produktów spożywczych,5.7.2. przechowywania artykułów spożywczych zgodnie z ustawą z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (t.j. Dz. U. 2022 r., poz. 2132 ze zm.),5.7.3. dbania o to, by wszystkie artykuły dostarczane Zamawiającemu były świeże.Zamawiający nie stawia wymogu, o którym mowa w art. 95 ust. 1 Ustawy, to jest zatrudnienia1. Zamówienie obejmuje sukcesywną dostawę do siedziby Zamawiającego wysokiej jakości artykułów – towarów, zgodnie z wymaganiami określonymi w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik od Nr 7.1. do Nr 7.8., dla danej grupy towarowej. Ilości podane w opisie przedmiotu zamówienia są ilościami orientacyjnymi, Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany ilości zamawianych produktów w ramach grupy towarowej. Zamówienie zostało podzielone na grupy towarowe. Przedmiot zamówienia obejmuje osiem odrębnych części, w tym m.in.:Część Nr 5: Artykuły spożywcze: ananas puszka, barszcz biały butelka, barszcz biały w proszku, bułka mielona, chrzan w słoiku, cukier trzcinowy, cukier waniliowy, kasze, ryż, herbata, makarony, marmolady, mąka, masło, miód, ocet, olej, oliwki, przyprawy, sery, sosy, zupy w proszku, jogurt, kefir, woda mineralna, itp.Kod CPV: 15.80.00.00-6; 15.40.00.00-2; 15.33.00.00-0; 15.60.00.00-4; 15.83.00.00-5; 15.84.00.00-8; 15.86.00.00-4; 15.87.00.00-7, 15851000-8, 15.50.00.00-3; 15.51.00.00-6; 15.53.00.00-2; 15.55.13.00-8; 15.54.21.00-0; 15.54.40.00-3.Zamawiający jest uprawniony do zmiany asortymentu w ramach grupy towarowej, na inny asortyment w ramach ilości określonej dla danej grupy towarowej, z zastrzeżeniem iż:1) zmiana wynika z potrzeb Zamawiającego, w związku z zmianą jadłospisu, indywidualnych potrzeb żywieniowych itp.2) zmiana nie powoduje przekroczenia wartości umowy brutto.4. Postanowienia dodatkowe:4.1. Jednorazowe zapotrzebowanie zgłaszane dostawcy nie musi obejmować wszystkich pozycji asortymentu objętego przedmiotem umowy.4.2. Dostawa towarów do siedziby Zamawiającego łącznie z wniesieniem zamówionych towarów do pomieszczenia wskazanego przez Zamawiającego.4.3. Przy każdej dostawie wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia:4.3.1. środka transportu odpowiedniego dla przewożonego przedmiotu umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;4.3.2. odpowiedniego zabezpieczenia przedmiotu umowy na czas przewozu, pod rygorem odpowiedzialności za braki i wady powstałe w czasie transportu;4.3.3. przestrzegania przepisów prawa obowiązujących w zakresie przewozu tego typu przedmiotu umowy.5. Wymagania Zamawiającego w odniesieniu do usługi:5.1. Przedmiot zamówienia dostarczany będzie sukcesywnie, od poniedziałku do piątku z uwzględnieniem dni ustawowo wolnych od pracy, zgodnie z potrzebami Zamawiającego zgłaszanymi Wykonawcy, w szczególności w formie elektronicznej w terminie od dnia podpisania umowy do dnia 29.12.2023 r.5.2. Wykonawca będzie gwarantował dostawę (transport) przedmiotu zamówienia, środkiem transportu odpowiednio przystosowanym do przewozu art. spożywczych, zgodnie z obowiązującymi normami oraz posiadającym wymagane zezwolenie oraz zapewniającym należyte zabezpieczenie jakościowe produktu przed czynnikami pogodowymi i innymi uszkodzeniami.5.3. Zamawiający wymaga, aby osoby, które będą̨ uczestniczyły w wykonywaniu zamówienia posiadały aktualne orzeczenie lekarskie, niezbędne przy wykonywaniu czynności polegających na kontakcie z żywnością̨.5.4. Wykonawca zobowiąże się do realizacji dostawy w wyznaczonym terminie do siedziby Zamawiającego ponosząc ryzyko i koszt transportu oraz rozładunku.5.5. Zamawiający zastrzega sobie prawo zwrotu towaru niezgodnego z zamówieniem.5.6. Miejsce realizacji usługi: Szkoła Podstawowa Nr 2 w Głownie, ul. Gen. Andersa 37, 95-015 Głowno.5.7. Wykonawca zobowiązany jest do:5.7.1. używania wyłącznie produktów spełniających normy jakościowe produktów spożywczych,5.7.2. przechowywania artykułów spożywczych zgodnie z ustawą z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (t.j. Dz. U. 2022 r., poz. 2132 ze zm.),5.7.3. dbania o to, by wszystkie artykuły dostarczane Zamawiającemu były świeże.Zamawiający nie stawia wymogu, o którym mowa w art. 95 ust. 1 Ustawy, to jest zatrudnienia1. Zamówienie obejmuje sukcesywną dostawę do siedziby Zamawiającego wysokiej jakości artykułów – towarów, zgodnie z wymaganiami określonymi w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik od Nr 7.1. do Nr 7.8., dla danej grupy towarowej. Ilości podane w opisie przedmiotu zamówienia są ilościami orientacyjnymi, Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany ilości zamawianych produktów w ramach grupy towarowej. Zamówienie zostało podzielone na grupy towarowe. Przedmiot zamówienia obejmuje osiem odrębnych części, w tym m.in.:Część Nr 6: Owoce i warzywa CPV: 15300000-1 owoce, warzywa i podobne produkty, 03.11.00.00-5; 03.22.10.00-6; 03.22.13.00-9; 03.22.14.00-0; 03.22.21.10-7; 03.22.21.11-4; 03.22.22.00-5; 03.22.23.13-0; 03.22.23.14-7; 03.22.23.21-9;Zamawiający jest uprawniony do zmiany asortymentu w ramach grupy towarowej, na inny asortyment w ramach ilości określonej dla danej grupy towarowej, z zastrzeżeniem iż:1) zmiana wynika z potrzeb Zamawiającego, w związku z zmianą jadłospisu, indywidualnych potrzeb żywieniowych itp.2) zmiana nie powoduje przekroczenia wartości umowy brutto.4. Postanowienia dodatkowe:4.1. Jednorazowe zapotrzebowanie zgłaszane dostawcy nie musi obejmować wszystkich pozycji asortymentu objętego przedmiotem umowy.4.2. Dostawa towarów do siedziby Zamawiającego łącznie z wniesieniem zamówionych towarów do pomieszczenia wskazanego przez Zamawiającego.4.3. Przy każdej dostawie wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia:4.3.1. środka transportu odpowiedniego dla przewożonego przedmiotu umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;4.3.2. odpowiedniego zabezpieczenia przedmiotu umowy na czas przewozu, pod rygorem odpowiedzialności za braki i wady powstałe w czasie transportu;4.3.3. przestrzegania przepisów prawa obowiązujących w zakresie przewozu tego typu przedmiotu umowy.5. Wymagania Zamawiającego w odniesieniu do usługi:5.1. Przedmiot zamówienia dostarczany będzie sukcesywnie, od poniedziałku do piątku z uwzględnieniem dni ustawowo wolnych od pracy, zgodnie z potrzebami Zamawiającego zgłaszanymi Wykonawcy, w szczególności w formie elektronicznej w terminie od dnia podpisania umowy do dnia 29.12.2023 r.5.2. Wykonawca będzie gwarantował dostawę (transport) przedmiotu zamówienia, środkiem transportu odpowiednio przystosowanym do przewozu art. spożywczych, zgodnie z obowiązującymi normami oraz posiadającym wymagane zezwolenie oraz zapewniającym należyte zabezpieczenie jakościowe produktu przed czynnikami pogodowymi i innymi uszkodzeniami.5.3. Zamawiający wymaga, aby osoby, które będą̨ uczestniczyły w wykonywaniu zamówienia posiadały aktualne orzeczenie lekarskie, niezbędne przy wykonywaniu czynności polegających na kontakcie z żywnością̨.5.4. Wykonawca zobowiąże się do realizacji dostawy w wyznaczonym terminie do siedziby Zamawiającego ponosząc ryzyko i koszt transportu oraz rozładunku.5.5. Zamawiający zastrzega sobie prawo zwrotu towaru niezgodnego z zamówieniem.5.6. Miejsce realizacji usługi: Szkoła Podstawowa Nr 2 w Głownie, ul. Gen. Andersa 37, 95-015 Głowno.5.7. Wykonawca zobowiązany jest do:5.7.1. używania wyłącznie produktów spełniających normy jakościowe produktów spożywczych,5.7.2. przechowywania artykułów spożywczych zgodnie z ustawą z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (t.j. Dz. U. 2022 r., poz. 2132 ze zm.),5.7.3. dbania o to, by wszystkie artykuły dostarczane Zamawiającemu były świeże.Zamawiający nie stawia wymogu, o którym mowa w art. 95 ust. 1 Ustawy, to jest zatrudnienia1. Zamówienie obejmuje sukcesywną dostawę do siedziby Zamawiającego wysokiej jakości artykułów – towarów, zgodnie z wymaganiami określonymi w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik od Nr 7.1. do Nr 7.8., dla danej grupy towarowej. Ilości podane w opisie przedmiotu zamówienia są ilościami orientacyjnymi, Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany ilości zamawianych produktów w ramach grupy towarowej. Zamówienie zostało podzielone na grupy towarowe. Przedmiot zamówienia obejmuje osiem odrębnych części, w tym m.in.:Część Nr 7: świeży drób: filet drobiowy z kurczaka, kurczak, udko drobiowe z kurczaka, udziki z kurczaka, filet z indyka, porcja rosołowa z kurczaka, porcja rosołowa z indyka,Kod CPV: 15131500-0 Produkty drobiowe, 15112000-60 Drób, 15112120-3 Indyki,Zamawiający jest uprawniony do zmiany asortymentu w ramach grupy towarowej, na inny asortyment w ramach ilości określonej dla danej grupy towarowej, z zastrzeżeniem iż:1) zmiana wynika z potrzeb Zamawiającego, w związku z zmianą jadłospisu, indywidualnych potrzeb żywieniowych itp.2) zmiana nie powoduje przekroczenia wartości umowy brutto.4. Postanowienia dodatkowe:4.1. Jednorazowe zapotrzebowanie zgłaszane dostawcy nie musi obejmować wszystkich pozycji asortymentu objętego przedmiotem umowy.4.2. Dostawa towarów do siedziby Zamawiającego łącznie z wniesieniem zamówionych towarów do pomieszczenia wskazanego przez Zamawiającego.4.3. Przy każdej dostawie wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia:4.3.1. środka transportu odpowiedniego dla przewożonego przedmiotu umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;4.3.2. odpowiedniego zabezpieczenia przedmiotu umowy na czas przewozu, pod rygorem odpowiedzialności za braki i wady powstałe w czasie transportu;4.3.3. przestrzegania przepisów prawa obowiązujących w zakresie przewozu tego typu przedmiotu umowy.5. Wymagania Zamawiającego w odniesieniu do usługi:5.1. Przedmiot zamówienia dostarczany będzie sukcesywnie, od poniedziałku do piątku z uwzględnieniem dni ustawowo wolnych od pracy, zgodnie z potrzebami Zamawiającego zgłaszanymi Wykonawcy, w szczególności w formie elektronicznej w terminie od dnia podpisania umowy do dnia 29.12.2023 r.5.2. Wykonawca będzie gwarantował dostawę (transport) przedmiotu zamówienia, środkiem transportu odpowiednio przystosowanym do przewozu art. spożywczych, zgodnie z obowiązującymi normami oraz posiadającym wymagane zezwolenie oraz zapewniającym należyte zabezpieczenie jakościowe produktu przed czynnikami pogodowymi i innymi uszkodzeniami.5.3. Zamawiający wymaga, aby osoby, które będą̨ uczestniczyły w wykonywaniu zamówienia posiadały aktualne orzeczenie lekarskie, niezbędne przy wykonywaniu czynności polegających na kontakcie z żywnością̨.5.4. Wykonawca zobowiąże się do realizacji dostawy w wyznaczonym terminie do siedziby Zamawiającego ponosząc ryzyko i koszt transportu oraz rozładunku.5.5. Zamawiający zastrzega sobie prawo zwrotu towaru niezgodnego z zamówieniem.5.6. Miejsce realizacji usługi: Szkoła Podstawowa Nr 2 w Głownie, ul. Gen. Andersa 37, 95-015 Głowno.5.7. Wykonawca zobowiązany jest do:5.7.1. używania wyłącznie produktów spełniających normy jakościowe produktów spożywczych,5.7.2. przechowywania artykułów spożywczych zgodnie z ustawą z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (t.j. Dz. U. 2022 r., poz. 2132 ze zm.),5.7.3. dbania o to, by wszystkie artykuły dostarczane Zamawiającemu były świeże.Zamawiający nie stawia wymogu, o którym mowa w art. 95 ust. 1 Ustawy, to jest zatrudnienia1. Zamówienie obejmuje sukcesywną dostawę do siedziby Zamawiającego wysokiej jakości artykułów – towarów, zgodnie z wymaganiami określonymi w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik od Nr 7.1. do Nr 7.8., dla danej grupy towarowej. Ilości podane w opisie przedmiotu zamówienia są ilościami orientacyjnymi, Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany ilości zamawianych produktów w ramach grupy towarowej. Zamówienie zostało podzielone na grupy towarowe. Przedmiot zamówienia obejmuje osiem odrębnych części, w tym m.in.:Część Nr 8: świeże mięso: boczek surowy, boczek wędzony, karczek bez kości, kiełbasa wiejska, łopatka, od szynki, schab bez kości, wołowina, słonina, szynka wędzona, szponder wołowy,Kod CPV: 15111100-0 Wołowina, 15111000-9 mięso wołowe, 15131200-7 Mięso suszone, solone, wędzone lub marynowane, 15131100-6 Produkty mięsno-wędliniarskieZamawiający jest uprawniony do zmiany asortymentu w ramach grupy towarowej, na inny asortyment w ramach ilości określonej dla danej grupy towarowej, z zastrzeżeniem iż:1) zmiana wynika z potrzeb Zamawiającego, w związku z zmianą jadłospisu, indywidualnych potrzeb żywieniowych itp.2) zmiana nie powoduje przekroczenia wartości umowy brutto.4. Postanowienia dodatkowe:4.1. Jednorazowe zapotrzebowanie zgłaszane dostawcy nie musi obejmować wszystkich pozycji asortymentu objętego przedmiotem umowy.4.2. Dostawa towarów do siedziby Zamawiającego łącznie z wniesieniem zamówionych towarów do pomieszczenia wskazanego przez Zamawiającego.4.3. Przy każdej dostawie wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia:4.3.1. środka transportu odpowiedniego dla przewożonego przedmiotu umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;4.3.2. odpowiedniego zabezpieczenia przedmiotu umowy na czas przewozu, pod rygorem odpowiedzialności za braki i wady powstałe w czasie transportu;4.3.3. przestrzegania przepisów prawa obowiązujących w zakresie przewozu tego typu przedmiotu umowy.5. Wymagania Zamawiającego w odniesieniu do usługi:5.1. Przedmiot zamówienia dostarczany będzie sukcesywnie, od poniedziałku do piątku z uwzględnieniem dni ustawowo wolnych od pracy, zgodnie z potrzebami Zamawiającego zgłaszanymi Wykonawcy, w szczególności w formie elektronicznej w terminie od dnia podpisania umowy do dnia 29.12.2023 r.5.2. Wykonawca będzie gwarantował dostawę (transport) przedmiotu zamówienia, środkiem transportu odpowiednio przystosowanym do przewozu art. spożywczych, zgodnie z obowiązującymi normami oraz posiadającym wymagane zezwolenie oraz zapewniającym należyte zabezpieczenie jakościowe produktu przed czynnikami pogodowymi i innymi uszkodzeniami.5.3. Zamawiający wymaga, aby osoby, które będą̨ uczestniczyły w wykonywaniu zamówienia posiadały aktualne orzeczenie lekarskie, niezbędne przy wykonywaniu czynności polegających na kontakcie z żywnością̨.5.4. Wykonawca zobowiąże się do realizacji dostawy w wyznaczonym terminie do siedziby Zamawiającego ponosząc ryzyko i koszt transportu oraz rozładunku.5.5. Zamawiający zastrzega sobie prawo zwrotu towaru niezgodnego z zamówieniem.5.6. Miejsce realizacji usługi: Szkoła Podstawowa Nr 2 w Głownie, ul. Gen. Andersa 37, 95-015 Głowno.5.7. Wykonawca zobowiązany jest do:5.7.1. używania wyłącznie produktów spełniających normy jakościowe produktów spożywczych,5.7.2. przechowywania artykułów spożywczych zgodnie z ustawą z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (t.j. Dz. U. 2022 r., poz. 2132 ze zm.),5.7.3. dbania o to, by wszystkie artykuły dostarczane Zamawiającemu były świeże.Zamawiający nie stawia wymogu, o którym mowa w art. 95 ust. 1 Ustawy, to jest zatrudnienia
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15894300-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach