Przetargi.pl
Dostawy mięsa wieprzowego, wołowego i drobiowego oraz przetworów i konserw mięsnych

Zakład Karny w Dublinach ogłasza przetarg

 • Adres: 11-430 Korsze, Dubliny
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 89 7543831 , fax. 89 7543612
 • Data zamieszczenia: 2021-01-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Karny w Dublinach
  Dubliny 16
  11-430 Korsze, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 89 7543831, fax. 89 7543612
  REGON: 28035160400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://zp.sw.gov.pl, https://platformazakupowa.pl/pn/oisw_olsztyn
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Jednostka Organizacyjna Służby Więziennej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawy mięsa wieprzowego, wołowego i drobiowego oraz przetworów i konserw mięsnych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Część 1. wędliny wieprzowe - dostawy do magazynu żywnościowego Zakładu Karnego w Dublinach * 1 Kiełbasa zwyczajna - 2 685,70 kg. 2 Mielonka kanapkowa - 1 622,50 kg 3 Mortadela - 2 014,50 kg 4 Parówki cienkie paluszki - 1 847,20 kg 5 Kaszanka baton - 640,90 kg 6 Salceson włoski - 1 069,10 kg 7 Kiełbasa biała parzona - 194,40 kg 8 Przysmak szynkowy - 1 751,80 kg 9 Luncheon wieprzowy - 1 485,70 kg Część 2. wędliny drobiowe - dostawy do magazynu żywnościowego Zakładu Karnego w Dublinach * 1 Pieczeń drobiowa - 620,60 kg 2 Szynka drobiowa mielona - 573,30 kg 3 Rolada drobiowa - 332,30 kg 4 Polędwica drobiowa - 255,50 kg 5 Kiełbasa drobiowa - 301,20 kg 6 Szynkówka drobiowa - 219,70 kg 7 Szynka drobiowa - 136,10 kg 8 Blok drobiowy - 184,70 kg 9 Mortadela drobiowa - 509,30 kg 10 Pasztetowa drobiowa - 586,20 kg 11 Salceson drobiowy - 219,00 kg 12 Kiełbasa biała drobiowa - 44,10 kg 13 Parówki drobiowe - 143,00 kg Część 3. mięso oraz podroby wieprzowe i wołowe - dostawy do magazynu żywnościowego Zakładu Karnego w Dublinach * 1. Mięso wołowe II klasy, schłodzone, pakowane próżniowo - 176,40 kg 2. Słonina bez skóry, schłodzona - 179,80 kg 3. Mięso mielone wieprzowe garmażeryjne, schłodzone, pakowane próżniowo - 873,40 kg 4. Schab wieprzowy bez kości, schłodzony, pakowany próżniowo - 68,00 kg 5. Wątroba świeża wieprzowa, nie mrożona, pakowana próżniowo - 1 020,50 kg 6. Kości wieprzowe - 35,70 kg Część 4. mięso i podroby drobiowe - dostawy do magazynu żywnościowego Zakładu Karnego w Dublinach * 1 Podudzie z kurczaka - 157,30 kg 2 Mięso z udźca kurczaka bez kości (Mięso drobne drobiowe ze skórą) - 2 575,80 kg 3 Filet z piersi kurczaka - 169,00 kg 4 Mięso gulaszowe drobiowe - 292,80 kg 5 Żołądki drobiowe - 449,60 kg Część 5. konserwy mięsne i pasztety - dostawy do magazynu żywnościowego Zakładu Karnego w Dublinach * 1 Pasztet mazowiecki (opakowanie z otwieraczem 300g) - 638,70 kg 2 Pasztet z indyka (opakowanie z otwieraczem 300g) - 704,70 kg 3 Pasztet drobiowy (opakowanie typu alupak 130g) - 416,65 kg 4 Konserwa turystyczna (opakowanie z otwieraczem 300g) - 747,30 kg 5 Konserwa tyrolska (opakowanie z otwieraczem 300g) - 156,00 kg Część 6. wędliny wieprzowe – dostawy do magazynu żywnościowego Oddziału zewnętrznego w Giżycku (ul. Warszawska 28A) * 1 Kiełbasa zwyczajna - 329,60 kg 2 Mielonka kanapkowa - 390,40 kg 3 Mortadela - 293,50 kg 4 Parówki cienkie paluszki - 413,70 kg 5 Kaszanka baton - 179,60 kg 6 Pasztetowa - 261,40 kg 7 Salceson włoski - 384,40 kg 8 Kiełbasa biała parzona - 212,40 kg 9 Przysmak szynkowy - 105,80 kg 10 Luncheon wieprzowy - 138,60 kg Część 7. wędliny drobiowe - dostawy do magazynu żywnościowego Oddziału zewnętrznego w Giżycku (ul. Warszawska 28A) * 1 Pieczeń drobiowa - 47,60 kg 2 Szynka drobiowa mielona - 59,60 kg 3 Rolada drobiowa - 170,70 kg 4 Polędwica drobiowa - 158,60 kg 5 Kiełbasa drobiowa - 346,60 kg 6 Szynkówka drobiowa - 21,10 kg 7 Szynka drobiowa - 115,80 kg 8 Blok drobiowy - 470,80 kg 9 Mortadela drobiowa - 15,40 kg 10 Pasztetowa drobiowa - 339,90 kg 11 Salceson drobiowy - 204,20 kg 12 Kiełbasa biała drobiowa - 125,50 kg 13 Parówki drobiowe - 339,00 kg Część 8. Mięso i podroby wieprzowe - dostawy do magazynu żywnościowego Oddziału zewnętrznego w Giżycku (ul. Warszawska 28A) * 1. Mięso wieprzowe mielone garmażeryjne, schłodzone, pakowane próżniowo - 289,10 kg 2. Łopatka wieprzowa, świeża bez kości, schłodzona, pakowana próżniowo - 78,80 kg 3. Wątroba świeża wieprzowa, nie mrożona, pakowana próżniowo - 348,20 kg 4. Kości wieprzowe - 406,00 kg Część 9. mięso i podroby drobiowe - dostawy do magazynu żywnościowego Oddziału zewnętrznego w Giżycku (ul. Warszawska 28A) * 1 Podudzie z kurczaka - 23,60 kg 2 Filet z piersi kurczaka - 77,00 kg 3 Mięso gulaszowe drobiowe - 73,60 kg 4 Ćwiartka z kurczaka – 790,10 kg 5 Żołądki drobiowe - 133,90 kg Część 10. konserwy mięsne i pasztety - dostawy do magazynu żywnościowego Oddziału zewnętrznego w Giżycku (ul. Warszawska 28A) * 1 Pasztet z indyka (opakowanie z otwieraczem 300g) - 26,40 kg 2 Pasztet drobiowy (opakowanie typu alupak 130g) - 4,29 kg 3 Konserwa turystyczna (opakowanie z otwieraczem 300g) - 63,30 kg 4 Konserwa tyrolska (opakowanie z otwieraczem 300g) - 66,00 kg
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15100000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach