Przetargi.pl
Dostawy mięsa i tłuszczy zwierzących.

Zakład Karny ogłasza przetarg

 • Adres: 73-110 Stargard Szczeciński, Al. Żołnierza 42
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 091 5763160
 • Data zamieszczenia: 2014-09-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Karny
  Al. Żołnierza 42 42
  73-110 Stargard Szczeciński, woj. zachodniopomorskie
  tel. 091 5763160
  REGON: 00032042000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.sw.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Zakład Karny

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawy mięsa i tłuszczy zwierzących.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Karkówka wieprzowa bez kości - 100kg 2. Łopatka wieprz. b/kości, b/skóry - 1000 kg 3. Korpusy drobiowe - 900 kg 4. Podgardle wędzone - 100 kg 5. Kości wędzone od schabu - 800 kg 6. Udka kurczaka - 1200 kg 7. Mięso mielone drobiowe - 800 kg 8. Mięso mielone wieprzowe - 1000 kg 9. Pierś z kurczaka surowa - 250 kg 10. Serca wieprzowe - 500 kg 11. Schab wieprzowy bez kości - 150g 12. Szynka wieprz. b/kości, b/tłuszcz, b/skóry - 50 kg 13. Mięso wołowe bez kości - 100 kg 14. Wątróbka drobiowa - 500 kg 15. Wątroba wieprzowa - 100 kg 16. Nerki wieprzowe - 100 kg 17. Smalec wieprzowy - 250 kg 18. Słonina wieprzowa - 100 kg
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 151130003
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 miesięcy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Działania podjete przez wykonawcę ujete w art. 29 ust. 4 ustawy Pzp
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.sw.gov.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach