Przetargi.pl
dostawa używanego samochodu ciężarowego (nie starszego niż: rok prod. 2008) z zabudową bramową do obsługi kontenerów gruzowych typu „mulda” o pojemności 3,5; 5; 7 m3 dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Szczecinku

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 78-400 Szczecinek, ul. Cieślaka
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 943 740 780 , fax. 943 740 780
 • Data zamieszczenia: 2018-10-30
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
  ul. Cieślaka -
  78-400 Szczecinek, woj. zachodniopomorskie
  tel. 943 740 780, fax. 943 740 780
  REGON: 33006167000000

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  dostawa używanego samochodu ciężarowego (nie starszego niż: rok prod. 2008) z zabudową bramową do obsługi kontenerów gruzowych typu „mulda” o pojemności 3,5; 5; 7 m3 dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Szczecinku
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  dostawa używanego samochodu ciężarowego (nie starszego niż: rok prod. 2008) z zabudową bramową do obsługi kontenerów gruzowych typu „mulda” o pojemności 3,5; 5; 7 m3 dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Szczecinku
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34144511-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach