Przetargi.pl
„DOSTAWA POJAZDU SPECJALNEGO DO WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH”

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 48120 Baborów, ul. Krakowska
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 77 403 69 66 , fax. 77 403 69 66
 • Data zamieszczenia: 2017-01-31
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o.
  ul. Krakowska 1
  48120 Baborów, woj. opolskie
  tel. 77 403 69 66, fax. 77 403 69 66
  REGON: 53058562200000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: inny:

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „DOSTAWA POJAZDU SPECJALNEGO DO WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa pojazdu specjalnego do wywozu odpadów komunalnych o podwoziu trzyosiowym 6x2. Pierwsza oś: skrętna, druga oś: napędowa, trzecia oś: skrętna, wleczona, unoszona. Rok produkcji: nie starsze niż 2007. Przebieg nie większy niż 200 000 km. Kabina, minimum 3 miejscowa. Zabudowa skrzyniowa z tylnym urządzeniem załadowczym, przeznaczona do opróżniania pojemników z gromadzonymi odpadami komunalnymi i transportu tych odpadów. Rok produkcji: 2007 lub nowsze. Kolor zbiornika: pomarańczowy RAL 2011 lub biały 9010. Całkowita długość zabudowy z urządzeniem zasypowym: maksymalnie 7200 mm ze złożonymi stopniami. Pojemność skrzyni ładunkowej 20 – 22,00m3. Pojemność skrzyni załadowczej:minimum 2m3. Regulacja stopnia zagęszczenia odpadów. Obsługiwane typy pojemników: 60l, 80l, 110l, 120l, 240l. 1100l. Maksymalny czas opróżniania pojemnika o pojemności 120l: 15s przy obrotach silnika maksimum 1000 obr./min. Maksymalny czas opróżniania pojemnika o pojemności 1100l: 25s przy obrotach silnika maksimum 1000 obr./min. Manewrowa kamera video z widokiem na tył pojazdu. Szczegółowe wymagania techniczne zostały zawarte w SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34144510-6

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach