Przetargi.pl
DOSTAWA OWOCÓW I WARZYW MROŻONYCH ORAZ DAŃ GOTOWYCH GARMAŻERYJNYCH

Akademia Obrony Narodowej ogłasza przetarg

 • Adres: 00-910 Warszawa, al. Gen. A. Chruściela 103
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 022 6813780 , fax. 022 6813175
 • Data zamieszczenia: 2015-01-28
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Akademia Obrony Narodowej
  al. Gen. A. Chruściela 103 103
  00-910 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 022 6813780, fax. 022 6813175
  REGON: 01157424400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.aon.edu.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  DOSTAWA OWOCÓW I WARZYW MROŻONYCH ORAZ DAŃ GOTOWYCH GARMAŻERYJNYCH
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa owoców i warzyw mrożonych oraz dań gotowych garmażeryjnych. Część I Lody różne smaki w kuwetach 5000 ml szt. 40, Ciasto francuskie mrożone 450g kg 60, Uszka mrożone z mięsem 450g kg 80, Kurki mrożone 2500g kg 20, Borowiki mrożone 2500g kg 200, Podgrzybki mrożone 2500g kg 100, Frytki karbowane mrożone 2500g kg 500, Marchewka Juniorka cała (mini) 2500g kg 1000, Brokuły mrożone 2500g kg 600, Kalafior mrożony 2500g kg 700, Fasolka szparagowa mrożona 2500g kg 500, Groszek zielony mrożony 2500g kg 250, Bukiet warzyw kwiatowy mrożonych 2500g kg 700, Mieszanka Euro-mix mrożona 2500g kg 1000, Marchew paryska (kulki) mrożona 2500g kg 50, Warzywa na patelnię mieszanka mrożona kg 60, Brukselka mrożona 2500g kg 450, Szpinak liście mrożony 2500g kg 300, Maliny mrożone 2500g kg 50, Czarna porzeczka mrożona 10kg kg 200, Truskawka mrożona 10kg kg 1000, Sliwki bez pestek mrożone 10kg kg 1000, Wiśnie bez pestek mrożone 10kg kg 1000, Jagody mrożone kg 140, Mieszanka kompotowa kg 800, Część II Naleśniki z serem kg 500, Naleśniki ze szpinakiem kg 300, Naleśniki z jabłkiem kg 300, Naleśniki francuskie kg 300, Krokiety z kapustą i grzybami kg 200, Krokiety z pieczarkami kg 200, Krokiety z mięsem kg 200, Krokiety meksykańskie kg 200, Pierogi z mięsem kg 400, Pierogi z serem kg 300, Pierogi włoskie kg 200, Pierogi litewskie kg 200, Pierogi z kapustą i grzybami kg 400, Pierogi ze szpinakiem kg 200, Pierogi z serem feta kg 200, Kluski śląskie kg 300, Kluski leniwe kg 200, Kopytka kg 300, Pierogi ruskie kg 300, Pyzy ziemniaczane kg 300, Pyzy ziemniaczane z mięsem kg 300, Knedle owocowe różne smaki kg 200, Paszteciki drożdżowe z mięsem kg 200, Paszteciki drożdżowe z pieczarkami kg 200, Kluski ziemniaczane przecieraki kg 150,
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 153311709
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: W celu zabezpieczenia podpisania umowy przez wykonawców, każda oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: - część I - 1400,00 zł (słownie: jeden tysiąc czterysta złotych), - część II - 1400,00 zł (słownie: jeden tysiąc czterysta złotych).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.aon.edu.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach