Przetargi.pl
DOSTAWA OWOCÓW I WARZYW MROŻONYCH

Akademia Obrony Narodowej ogłasza przetarg

 • Adres: 00-910 Warszawa, al. Gen. A. Chruściela 103
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 261 814 085 , fax. 261 813 217
 • Data zamieszczenia: 2016-04-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Akademia Obrony Narodowej
  al. Gen. A. Chruściela 103 103
  00-910 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 261 814 085, fax. 261 813 217
  REGON: 01157424400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.aon.edu.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  DOSTAWA OWOCÓW I WARZYW MROŻONYCH
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa owoców i warzyw mrożonych: Lody różne smaki w kuwetach 5000 ml szt. 120, Ciasto francuskie mrożone 450g kg 180, Uszka mrożone z mięsem 450g kg 240, Kurki mrożone 2500g kg 60, Borowiki mrożone 2500g kg 600, Podgrzybki mrożone 2500g kg 300, Frytki karbowane mrożone 2500g kg 1500, Marchewka Juniorka cała (mini) 2500g kg 3000, Brokuły mrożone 2500g kg 1800, Kalafior mrożony 2500g kg 2100, Fasolka szparagowa mrożona 2500g kg 1500, Groszek zielony mrożony 2500g kg 750, Bukiet warzyw kwiatowy mrożonych 2500g kg 2100, Mieszanka Euro-mix mrożona 2500g kg 3000, Marchew paryska (kulki) mrożona 2500g kg 150, Warzywa na patelnię mieszanka mrożona kg 180, Brukselka mrożona 2500g kg 1350, Szpinak liście mrożony 2500g kg 900, Maliny mrożone 2500g kg 150, Czarna porzeczka mrożona 10kg kg 600, Truskawka mrożona 10kg kg 3000, Sliwki bez pestek mrożone 10kg kg 3000, Wiśnie bez pestek mrożone 10kg kg 3000, Jagody mrożone kg 420, Mieszanka kompotowa kg 2400
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 153311709
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: W celu zabezpieczenia podpisania umowy przez wykonawców, każda oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 4000,00 zł (cztery tysiące złotych).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Jakość
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.aon.edu.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach