Przetargi.pl
Dostawa dwóch samochodów osobowych na okres 60 miesięcy w ramach leasingu operacyjnego

Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta ogłasza przetarg

 • Adres: 53-633 Wrocław, ul. Długa 49
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 0-71 3559076 , fax. 0-71 3734906, 3550866
 • Data zamieszczenia: 2016-03-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta
  ul. Długa 49 49
  53-633 Wrocław, woj. dolnośląskie
  tel. 0-71 3559076, fax. 0-71 3734906, 3550866
  REGON: 00015014200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zdium.wroc.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa dwóch samochodów osobowych na okres 60 miesięcy w ramach leasingu operacyjnego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa w ramach leasingu operacyjnego na okres 60 miesięcy dwóch samochodów osobowych z prawem wykupu oraz ich ubezpieczenie na czas trwania leasingu operacyjnego w zakresie AC, OC, NNW, Assistance, zgodnych ze specyfikacją techniczną wskazaną w pkt 2 poniżej. 2. Wymagania techniczne i wyposażenie samochodów: 2.1. samochód osobowy 5 miejscowy: a) liczba drzwi - minimum 5 drzwiowy, b) moc - minimum 75 KM, c) rok produkcji - 2015 lub 2016 (fabrycznie nowy), d) rodzaj paliwa - benzyna lub diesel, e) kolor - dowolny, f) rodzaj lakieru - dowolny, g) pojemność bagażnika - przed złożeniem tylnych siedzeń min 700 dm3, po złożeniu tylnych siedzeń min 2500 dm3 , h) wyposażenie samochodu: radioodtwarzacz, nawigacja, kanapa tylna dzielona, szyby podnoszone elektrycznie, centralny zamek, kolumna kierownicy regulowana, dodatkowe gniazdo 12V, fotel kierowcy z regulacją wysokości, światła do jazdy dziennej, światła przeciwmgłowe, lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie i ogrzewane, wspomaganie układu kierowniczego, komputer pokładowy, klimatyzacja, ABS, system kontroli toru jazdy, układ wspomagania nagłego hamowania, relingi dachowe, drzwi lewe i prawe przesuwane z szybą uchylną, drzwi tylne 2-skrzydłowe- asymetrycznie dzielone, przykrycie części bagażowej, poduszki powietrzne (co najmniej kierowca + pasażer). 2.2. samochód osobowy 5-7 miejscowy: a) liczba drzwi - minimum 5 drzwiowy, b) moc - minimum 90 KM, c) rok produkcji - 2015 lub 2016 (fabrycznie nowy), d) rodzaj paliwa - benzyna lub diesel, e) kolor - dowolny, f) rodzaj lakieru - dowolny, g) pojemność bagażnika - przed złożeniem tylnych siedzeń min 200 dm3, po złożeniu tylnych siedzeń min 2500 dm3, h) wyposażenie samochodu: radioodtwarzacz, nawigacja, kanapa II tylna dzielona, szyby podnoszone elektrycznie, centralny zamek, kolumna kierownicy regulowana, dodatkowe gniazdo 12V, fotel kierowcy z regulacją wysokości, światła do jazdy dziennej, światła przeciwmgłowe, lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie i ogrzewane, wspomaganie układu kierowniczego, komputer pokładowy, klimatyzacja, ABS, system kontroli toru jazdy, układ wspomagania nagłego hamowania, relingi dachowe, przykrycie części bagażowej, poduszki powietrzne (co najmniej kierowca + pasażer).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 341100001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 30 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 3000,00zł

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Gwarancja na dostarczone samochody
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zdium.wroc.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach