Przetargi.pl
Przetarg nieograniczony na dostawę fabrycznie nowego samochodu osobowego z minimum pięcioma miejscami siedzącymi oraz przestrzenią bagażową dla potrzeb Muzeum Miejskiego Dzierżoniowa.

Muzeum Miejskie w Dzierżoniowie ogłasza przetarg

 • Adres: 58-200 Dzierżoniów, Ul. Świdnicka 30
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 0746464661
 • Data zamieszczenia: 2016-05-19
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Muzeum Miejskie w Dzierżoniowie
  Ul. Świdnicka 30 30
  58-200 Dzierżoniów, woj. dolnośląskie
  tel. 0746464661
  REGON: 02151911900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mmdz.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Podmiot prawa publicznego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przetarg nieograniczony na dostawę fabrycznie nowego samochodu osobowego z minimum pięcioma miejscami siedzącymi oraz przestrzenią bagażową dla potrzeb Muzeum Miejskiego Dzierżoniowa.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego samochodu osobowego z minimum pięcioma miejscami siedzącymi oraz przestrzenią bagażową dla potrzeb Muzeum Miejskiego Dzierżoniowa. 2. Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia: a) Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia zgodnie ze wszystkimi wymaganiami Zamawiającego, wskazanymi w niniejszym SIWZ, b) Samochód musi być nowy, sprawny technicznie, gotowy do eksploatacji i wolny od wad prawnych, c) Wymagany termin realizacji zamówienia: do 60 dni od daty podpisania umowy. d) Wykonawca w ramach oferty ma zapewnić bezpłatny przegląd zerowy samochodu. e) Do samochodu będącego przedmiotem zamówienia Wykonawca zobowiązuje się dołączyć następujące dokumenty: - Książkę gwarancyjną, - Instrukcję obsługi w języku polskim, - Oryginał lub poświadczoną kopię Karty pojazdu, - Inne wymagane prawem dokumenty pojazdu umożliwiające jego rejestrację. 4. Parametry samochodu: - Samochód osobowy; - Rok produkcji - 2016 (samochód nowy); - Ilość miejsc: minimum 5 osób; - Dwa rzędy siedzeń; - Silnik o pojemności: minimum 1190 cm3, maksimum 1300 cm3 - benzyna; - Moc silnika: minimum 110 KM, maksimum 120 KM; - Prędkość maksymalna: minimum 170 km/h; - Norma emisji spalin - Euro 6; - Pojemność przedziału ładunkowego - min. 650 dm3 , max. 2900 dm3 ; - Rodzaj paliwa - benzyna; - Kolor - biały, lakier niemetalizowany; - Bagażnik - bez przegrody stałej oddzielającej część bagażową od osobowej; 5. Wymiary zewnętrzne: Długość całkowita: od 4200 mm do 4300 mm; Szerokość: od 1800 mm do 1850 mm z lusterkami zewnętrznymi; Rozstaw osi - max. 2700 mm; 6. Wyposażenie: - Drzwi boczne po stronie pasażera - przesuwne i przeszklone, - Tylne drzwi dwuskrzydłowe z wycieraczką, - Wspomaganie kierownicy, - Tylna kanapa dzielona w opcji 1/3 - 2/3, składana na płasko, - Centralny zamek, - Klimatyzacja, - Pasy bezpieczeństwa przy wszystkich fotelach, - ABS, - Poduszka powietrzna kierowcy i pasażera, - Radioodtwarzacz, - Pełnowymiarowe koło zapasowe, - Czujniki parkowania, - Tempomat, - Autoalarm. 7. Wymagana gwarancja producenta: a) 24 - miesięczna gwarancja określona na warunkach ogólnych, b) 60 - miesięczna gwarancja na perforację blachy. UWAGA !!!! Określone przez zamawiającego parametry techniczne i wyposażenia oraz okresy gwarancji należy traktować jako minimalne. Wykonawca może zaproponować samochód o wyższych parametrach spełniających wymagania zamawiającego oraz może zaproponować dłuższe okresy gwarancji w stosunku do podanych przez zamawiającego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 341100001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 60 dni

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.mmdz.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach