Przetargi.pl
Dostawa do kotłowni szkolnej typu VIESSMANN oleju opałowego lekkiego

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Marii Dąbrowskiej w Sieradzu ogłasza przetarg

 • Adres: 98-200 Sieradz, ul. Zamkowa 15
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 043 8271536 , fax. 043 8224040
 • Data zamieszczenia: 2016-03-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Marii Dąbrowskiej w Sieradzu
  ul. Zamkowa 15 15
  98-200 Sieradz, woj. łódzkie
  tel. 043 8271536, fax. 043 8224040
  REGON: 00065934800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zamkowa15.edu.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa do kotłowni szkolnej typu VIESSMANN oleju opałowego lekkiego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa do kotłowni szkolnej typu VIESSMANN oleju opałowego lekkiego
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 091351005
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zamkowa15.edu.pl

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach