Przetargi.pl
Dostawa akcesoriów komputerowych do urządzeń informatycznych

Prezydent Miasta Piekary Śląskie ogłasza przetarg

 • Adres: 41-940 Piekary Śląskie, ul. Bytomska 84
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 32 3939379 , fax. 32 287 22 69
 • Data zamieszczenia: 2016-03-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Prezydent Miasta Piekary Śląskie
  ul. Bytomska 84 84
  41-940 Piekary Śląskie, woj. śląskie
  tel. 32 3939379, fax. 32 287 22 69
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.piekary.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa akcesoriów komputerowych do urządzeń informatycznych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są akcesoria wg poniższego wykazu: 1 Pendrive 8 GB, USB (długość obudowy powyżej 3cm) 20 szt. 2 Pendrive 16 GB, USB 3.0 (długość obudowy powyżej 3cm) 1 szt. 3 Dysk twardy zewn. HDD 500GB 2,5, USB 3.0, obudowa z przewagą koloru czarnego (lub odcień czerni), zasilanie z USB 4 szt. 4 Dysk twardy HDD 3TB 3,5, SATA3-6Gbs, 64MB pamięci 2 szt. 5 Dysk twardy HDD 500GB 3,5, SATA3-6Gb s, 64MB pamięci 3 szt. 6 Dysk twardy 3TB, 3,5 cala, interfejs: SATA 3, pamięć: min. 64MB, prędkość obrotowa 5400rpm, dysk zoptymalizowany do pracy w urządzeniach sieciowych NAS 1szt. 7 Dysk twardy SSD 120GB 2,5, SATA3, kieszeń 3,5, odczyt - 540MBs, zapis - 430MBs 10 szt. 8 Dysk twardy SSD 240GB 2,5, SATA3, odczyt zapis - 450MB s 2 szt. 9 Dysk twardy SSD 480GB 2,5, SATA3, odczyt zapis - 500MB s 2 szt. 10 Uniwersalny zasilacz do laptopa 90W (wymienne końcówki - min.10szt.) 5 szt. 11 Zasilacz do laptopa Lenovo G510 3 szt. 12 DVD +R 4,7GB w zapakowanych pudełkach SLIM 50 szt. 13 CD+R 700MB w zapakowanych pudełkach SLIM 50 szt. 14 Mysz optyczna PS2 bez przejściówki (wartości minimalne: 1,5m kabla, 1000dpi, obudowa 11cm długości) 10 szt. 15 Mysz optyczna USB bez przejściówki (wartości minimalne: 1,5m kabla, 1000dpi, obudowa 11cm długości) 10 szt. 16 Mysz optyczna bezprzewodowa USB (wartości minimalne: 1000dpi, obudowa 10cm długości) 4 szt. 17 Klawiatura PS2 bez przejściówki (min. 102 klawisze, europejski układ) 5 szt. 18 Klawiatura USB bez przejściówki (min. 102 klawisze, europejski układ) 20 szt. 19 Kabel UTP (skrętka) karton kat. 5e 305m 2 szt. 20 Wtyk RJ45 100 szt. 21 Pianka do czyszczenia ekranów LCD 400ml 5 szt. 22 Listwa zasilająca 230V (5 gniazd, włącznik, uziemienie, kabel 3m, filtr przeciwprzepięciowy) 20 szt. 23 Procesor 4 rdzeniowy posiadający wynik PassMark min. 11200, współpracujący z płytą główna z pkt.24 2 szt. 24 Płyta główna, obsługuje: DDR3, zasilanie 24PIN, wyjścia: PS2, USB, RJ45, VGA, DVI-D. 2 szt. 25 Zasilacz ATX 450W, PFC aktywne, zabezpieczenia: OVP, UVP, OCP, OPP, OTP, SCP) 10 szt. 26 Bateria do zasilaczy UPS ORVALDI 650SP 10 szt. 27 Bateria do laptopa MSI CX620 2 szt. 28 Bateria do laptopa Toshiba Satellite L750-12G 2 szt. 29 Bateria do laptopa LENOVO Z61p 1 szt. 30 Bateria do laptopa LENOVO B5400 1 szt. 31 Bateria do laptopa LENOVO G510 1 szt. 32 Rzep do spinania kabli, długość min 27cm, plastikowa lub metalowa sprzączka 10 szt. 33 Czytnik kodów kreskowych, ręczny, źródło światła: dioda laserowa, szybkość: min. 100 skanów s, kontrast kodu: min. 20 procent, odczytywane kody: UPC EAN 128, Code 39, Code 128, Interleaved 2 of 5, interfejs USB 6 szt. 34 Serwer hub sieciowy USB, 4xUSB, 1xRJ45 1 szt. 35 Splitter VGA 1xPC na 4xVGA 1 szt. 36 Zaciskarka RJ45 2 szt.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 302372001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 21 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: termin dostawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.piekary.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach