Przetargi.pl
Akcesoria komputerowe do urządzeń informatycznych

Prezydent Miasta Piekary Śląskie ogłasza przetarg

 • Adres: 41-940 Piekary Śląskie, ul. Bytomska 84
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 32 3939379 , fax. 32 287 22 69
 • Data zamieszczenia: 2015-03-30
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Prezydent Miasta Piekary Śląskie
  ul. Bytomska 84 84
  41-940 Piekary Śląskie, woj. śląskie
  tel. 32 3939379, fax. 32 287 22 69
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.piekary.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Akcesoria komputerowe do urządzeń informatycznych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są akcesoria wg poniższego wykazu: 1. Pendrive 8 GB, USB (długość obudowy powyżej 3cm) 40, 2. Pendrive 32 GB, USB 3.0 (długość obudowy powyżej 3cm) 4, 3. Pendrive 64 GB USB 3,0 (długość obudowy powyżej 3cm) 2, 4. Dysk twardy HDD 500GB 2,5cala, USB 3.0, obudowa z przewagą koloru czarnego (lub odcień czerni), zasilanie zintegrowane w USB 6, 5. Dysk twardy HDD 3TB 3,5cala, SATA3-6Gb/s, 64MB pamięci 1, 6. Dysk twardy HDD 500GB 3,5cala, SATA3-6Gb/s, 64MB pamięci 6, 7. Dysk twardy SSD 240GB 2,5cala, SATA3, odczyt/zapis - 450MB/s (lub więcej) 2, 8. Dysk twardy SSD 120GB 2,5cala, SATA3, odczyt - 540MB/s, zapis - 430MB/s (lub więcej) 20, 9. Dysk RDX 320GB lub większy 20, 10. Słuchawki nauszne z mikrofonem, regulacja głośności, kolor: przewaga czarnego (lub odcień czerni) 10, 11. Kabel VGA D-Sub 15-pin M/F (męsko/żeński) 3m 2, 12. Karta sieciowa 10/100/1000Mbps RJ45 pod PCI 10, 13. DVD +R 4,7GB w zapakowanych pudełkach SLIM 200, 14. CD+R 700MB w zapakowanych pudełkach SLIM 200, 15. Mysz optyczna PS2 (wartości minimalne: 1,5m kabla, 1000dpi, obudowa 11cm długości) 40, 16. Mysz optyczna USB 3.0 (wartości minimalne: 1,5m kabla, 1000dpi, obudowa 11cm długości) 40, 17. Klawiatura PS2 (min. 102 klawisze) 10, 18. Klawiatura USB (min. 102 klawisze) 10, 19. Kabel USB do drukarki 3m 5, 20. Kabel USB przedłużacz 3m 10, 21. Kabel UTP RJ45 wtyki zalewane, kat. 6a, 1m 20, 22. Kabel UTP RJ45 wtyki zalewane, kat. 6a, 2m 20, 23. Kabel UTP RJ45 wtyki zalewane, kat. 6a, 3m 10, 24. Kabel UTP (skrętka) karton kat. 5e 305m 2, 25. Wtyk RJ45 200, 26. Pianka do czyszczenia ekranów LCD 400ml 5, 27. Sprężone powietrze w sprayu 400ml 10, 28. Listwa zasilająca 230V (5 gniazd, kabel 3m, filtr przeciwprzepięciowy) 10, 29. Procesor 4-rdzeniowy 4Ghz, 64bit, 8MB cache, częstotliwość układu graficznego - 350MHz, BOX 1, 30. Płyta główna ATX obsługująca procesor z pkt 29, posiadająca: VGA, DDR3, SATA3, LAN, SOUND, USB 3.0, RAID 1, 31. Moduł przełącznika, 2-portowy 10GbE SFP+ (JD368B lub równoważny) 1, 32. Pamięć DIMM DDR2 2GB (w jednej kości) 800MHz 4, 33. Pamięć DIMM DDR3 8GB (w jednej kości) 1600MHz lub więcej 4, 34. Pamięć SO-DIMM DDR2 4GB (w jednej kości) 2, 35. Pamięć SO-DIMM DDR3 4GB (w jednej kości) 2, 36. Rzep do spinania kabli, długość min 27cm, plastikowa lub metalowa sprzączka 10. Wymagana gwarancja: 24 miesiące
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 302372001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 28 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: --

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: termin dostawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.piekary.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach