Przetargi.pl
"Budowa i przebudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na obszarze Gminy Poddębice wraz z zakupem niezbędnego pojazdu i wyposażenia" - zakup koparko- ładowarki.

MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W PODDĘBICACH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ogłasza przetarg

 • Adres: 99-200 Poddębice, ul. Parzęczewska 29/35
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 43 678 43 66 , fax. 43 678 43 66
 • Data zamieszczenia: 2023-01-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W PODDĘBICACH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
  ul. Parzęczewska 29/35
  99-200 Poddębice, woj. łódzkie
  tel. 43 678 43 66, fax. 43 678 43 66
  REGON: 730340819
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający sektorowy - art. 5 ust. 1 pkt 1 - gospodarka wodna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  "Budowa i przebudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na obszarze Gminy Poddębice wraz z zakupem niezbędnego pojazdu i wyposażenia" - zakup koparko- ładowarki.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest zakup koparko – ładowarki dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Poddębicach Sp. z o.o. w ramach zadania pn. "Budowa i przebudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na obszarze Gminy Poddębice wraz z zakupem niezbędnego pojazdu i wyposażenia" - zakup koparko- ładowarki”.Charakterystyka techniczna: a) maszyna fabrycznie nowa, rok produkcji 2022 lub 2023; (nie będąca prototypem)b) koparko-ładowarka kołowa technicznie przystosowana do poruszania się po drogach publicznych (będzie posiadała właściwe oświetlenie, kierunkowskazy, trójkąt ostrzegawczy, pas bezpieczeństwa, lampy ostrzegawcze umieszczone na dachu maszyny, prędkościomierz, apteczkę, gaśnicę);c) całkowita długość robocza koparko-ładowarki maksymalnie 6,0 m – długość transportowa; d) masa eksploatacyjna maszyny maksimum 9000 kg; e) silnik wysokoprężny turbodoładowany o pojemność silnika - minimum 3,5 litra, spełniający minimalną normę emisji spalin Stage V;f) moc maksymalna - minimum 81 kW;g) tryb zarządzania mocą ECO.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 9 do SWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 43260000-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach