Przetargi.pl
Budowa hali widowiskowo – sportowej w Nysie; - wykonanie instalacji kontroli dostępu do stref hali, - wykonanie systemu obsługi klienta - dwa stanowiska sprzedaży z monitorami z wizualizacją areny dla kibica, - wykonanie nagłośnienia w sali konferencyjnej.

Gmina Nysa - Urząd Miejski w Nysie ogłasza przetarg

 • Adres: 48300 Nysa, ul. Kolejowa
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. (077) 4080513, 4080553 , fax. (077) 4080553
 • Data zamieszczenia: 2017-03-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Nysa - Urząd Miejski w Nysie
  ul. Kolejowa 15
  48300 Nysa, woj. opolskie
  tel. (077) 4080513, 4080553, fax. (077) 4080553
  REGON: 51736400000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa hali widowiskowo – sportowej w Nysie; - wykonanie instalacji kontroli dostępu do stref hali, - wykonanie systemu obsługi klienta - dwa stanowiska sprzedaży z monitorami z wizualizacją areny dla kibica, - wykonanie nagłośnienia w sali konferencyjnej.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest: - wykonanie instalacji kontroli dostępu do stref hali, - wykonanie systemu obsługi klienta - dwa stanowiska sprzedaży z monitorami z wizualizacją areny dla kibica, - wykonanie nagłośnienia w sali konferencyjnej; związanych z budową hali widowiskowo-sportowej.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45212225-9

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach