Przetargi.pl
Adaptacja pomieszczeń istniejącej Pracowni TK i jej dostosowanie do nowych wymogów i norm związanych z montażem nowego aparatu do TK dla SP ZOZ MSWiA w Szczecinie w formule zaprojektuj i wybuduj

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Szczecinie ogłasza przetarg

 • Adres: 70-382 Szczecin, ul. Jagiellońska 44
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2022-12-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Szczecinie
  ul. Jagiellońska 44
  70-382 Szczecin, woj. zachodniopomorskie
  REGON: 810733454
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.spzozmswia.szczecin.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Adaptacja pomieszczeń istniejącej Pracowni TK i jej dostosowanie do nowych wymogów i norm związanych z montażem nowego aparatu do TK dla SP ZOZ MSWiA w Szczecinie w formule zaprojektuj i wybuduj
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach