Przetargi.pl
„Sprzątanie pomieszczeń siedziby Brzeskiego Centrum Kultury przy ul. Mlecznej 5 w Brzegu”.

Brzeskie Centrum Kultury ogłasza przetarg

 • Adres: 49-300 Brzeg, ul. Mleczna
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 774169986 , fax. 774 169 986
 • Data zamieszczenia: 2021-01-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Brzeskie Centrum Kultury
  ul. Mleczna 5
  49-300 Brzeg, woj. opolskie
  tel. 774169986, fax. 774 169 986
  REGON: 28604800000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bckbrzeg.naszbip.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Sprzątanie pomieszczeń siedziby Brzeskiego Centrum Kultury przy ul. Mlecznej 5 w Brzegu”.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest usługa sprzątania Brzeskiego Centrum Kultury w Brzegu, przy ul. Mlecznej 5 49-300 Brzeg, o łącznej powierzchni ogólnej 2470,45 m2
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90910000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach