Przetargi.pl
Usługa przesyłu danych sygnału emitowanego do nadajników

Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Opolu "RADIO OPOLE" Spółka Akcyjna ogłasza przetarg

 • Adres: 45-084 Opole, ul. Strzelców Bytomskich
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. +48 77 4013216 , fax. +48 77 4543656
 • Data zamieszczenia: 2021-01-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Opolu "RADIO OPOLE" Spółka Akcyjna
  ul. Strzelców Bytomskich 8
  45-084 Opole, woj. opolskie
  tel. +48 77 4013216, fax. +48 77 4543656
  REGON: 00000000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.radio.opole.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: podmiot określony w art. 3 ust. 1 pkt 3 PZP

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługa przesyłu danych sygnału emitowanego do nadajników
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie stałego i pewnego przesyłu danych sygnału audio z siedziby Zamawiającego w Opolu przy ulicy Strzelców Bytomskich 8 przez 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu przez cały okres obowiązywania umowy do ośmiu nadajników UKF mieszczących się w następujących lokalizacjach: 1. Paczków, 2. Namysłów, 3. Wysoka, 4. Głubczyce, 5. Brzeg, 6. Olesno, 7. Chrzelice, 8. Kluczbork. Operatorem nadajników w lokalizacjach 1-7 jest EmiTel S.A. z siedzibą w Warszawie. Operatorem nadajnika w lokalizacji 8 jest Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Opolu „Radio Opole” S.A. z siedzibą w Opolu.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 64215000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach