Przetargi.pl
1P.23 Sukcesywna dostawa rękawic medycznych dla Specjalistycznego Zespołu Gruźlicy i Chorób Płuc w Koszalinie.

Specjalistyczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc ogłasza przetarg

 • Adres: 75-252 Koszalin, Niepodległości 44-48
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2023-01-17
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Specjalistyczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc
  Niepodległości 44-48
  75-252 Koszalin, woj. zachodniopomorskie
  REGON: 000290759
 • Adres strony internetowej zamawiającego: szgichp.med.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  1P.23 Sukcesywna dostawa rękawic medycznych dla Specjalistycznego Zespołu Gruźlicy i Chorób Płuc w Koszalinie.
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach